Hetman Stanisław Żółkiewski – wystawa w Muzeum Zamojskim

W 2020 roku obchodzimy 400. rocznicę śmierci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Z tej okazji Muzeum Zamojskie w Zamościu od 11 lipca udostępnia do zwiedzania wystawę czasową:

„Hetman powinien stojący umierać… Życie i dokonania Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620)

Wystawa prezentuje osobę hetmana wielkiego koronnego i kanclerza Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620) w 400. rocznicę bohaterskiej śmierci w bitwie pod Cecorą 7 X 1620 roku. Na wystawie zgromadzono eksponaty z muzeów polskich i zagranicznych, obejmujące najważniejsze momenty z życia hetmana oraz dokonania Stanisława Żółkiewskiego w sferze polityki i wojskowości. Obok przedstawienia rodu Żółkiewskich herbu Lubicz i jego związków rodzinnych z rodami Zamoyskich i Sobieskich, zobrazowany został udział Stanisława Żółkiewskiego w życiu politycznym Rzeczypospolitej, na tle najważniejszych wydarzeń z przełomu XVI i XVII wieku. Postać hetmana przeszła do legendy, już w XVII wieku, a szczególnie w XIX i XX stuleciu. Stała się symbolem bohaterstwa, wytrwałości i bezinteresowności w służbie Ojczyzny, stąd na wystawie zaprezentowane są pamiątki związane z legendą walecznego hetmana. Ważną częścią wystawy są również ryciny, fotografie i druki przywołujące miejsca historycznie związane ze Stanisławem Żółkiewskim oraz jego upamiętnieniem. Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Historycznego we Lwowie, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Zamojskiego w Zamościu.

Zaprasza Muzeum Zamojskie w Zamościu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *