Działalność morska w mieście Zamość – Statek m/s „Ziemia Zamojska”

Statek m/s „Ziemia Zamojska” – chrzest statku odbył się w Buenos – Aires – 2 lutego 1984 r. – godz. 18 30 czasu argentyńskiego /u nas 23 30 / wybudowany w Stoczni Astilleros – Alianza w Buenos – Aires w Argentynie.

Miasto otrzymało statek dzięki staraniom Janusza Słoniewskiego, pochodzącego ze Zwierzyńca, pełniącego wówczas funkcję Szefa Biura Naczelnego Dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie. Matka chrzestna Janina Gąsiorowska – z zawodu magister mikrobiologii po ukończeniu Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, wybrana w plebiscycie zorganizowanym przez „Tygodnik Zamojski” – pierwsza w kraju matka chrzestna plebiscytowa, wybrana przez społeczeństwo, pokonując 17 kandydatek.

Janina Gąsiorowska – pracownica Zakładów Mięsnych w Zamościu kierownik Laboratorium Bakteriologicznego i następnie Wydziału Produkcji Eksportowej, działaczka organizacji Kobiecych związków zawodowych, wieloletnia radna Miejskiej i Wojewódzkiej Rady Narodowej, sekretarz Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, przewodnicząca Zarządu Osiedla Orzeszkowej – Reymonta, odznaczona wieloma odznaczeniami /krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Ambasador Kultury, Mecenas Oświaty Zamojskiej, Przyjaciel Dziecka, Złoty Laur Spółdzielczości, medal za długoletnia służbę , Zasłużony dla Zamościa i inne.

17 września 1984 r. odbyło się podniesienie bandery na statku m/s „Ziemia Zamojska” w Szczecinie – na tę uroczystość przyjechało z Zamościa 850 osób, w tym pracownicy zakładów pracy, zespoły artystyczne szkolne i zakładowe. Zorganizowano wielki koncert „Zamość-Szczecinowi” w Domu Kultury „Korab” w Szczecinie. Został podpisany akt patronacki między Polska Żeglugą Morską w Szczecinie i Województwem Zamojskim przez Ryszarda Kargera – Dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej i Mariana Wysockiego – Wojewodę Zamojskiego.

W wyniku założeń podpisanego aktu, rozwijała się współpraca miedzy Zamościem i Województwem Zamojskim a Polska Żegluga Morską w Szczecinie, jak również nawiązały się miłe kontakty między szkołami i zakładami pracy Zamojszczyzny. W szkołach i zakładach pracy odbywały się spotkania z marynarzami, rozwijała się edukacja morska wśród dzieci i młodzieży. Dyrektor Ryszard Karger w 1986 r. przekazał osobiście dla Zamościa echokardiograf – nasze miasto w tym czasie nie posiadało żadnego urządzenia do badania serca. Był to bardzo ważny i potrzebny dar. Urządzenie ufundował Pan Bengt Linbwall Chairman ze Sztokholmu. Echokardiograf przyjęli do „starego” szpitala Dyrektor Pan Choma oraz Kardiolog Józef Szymański a obsługiwali Panowie lekarz – Leszek Batalia i Piotr Szymański. Funkcję Wojewody w tym czasie pełnił Bolesław Didyk. Powołano Radę Patronacką a przewodniczącym został Stanisław Binięda – Wojewoda Zamojski.

Kontakty z Polską Żeglugą Morską i Krajowym Klubem Matek Chrzestnych Statków PZM trwają od 1984 r. do dnia dzisiejszego – utrzymują je matki chrzestne – Janina Gąsiorowska i Aleksandra Zamoyska, która ponadto koresponduje z kapitanem i Załogą statku „Roztocze”. W/w matki chrzestne są również członkiniami Zamojskiej Grupy Morskiej.

Skład Zamojskiej Grupy Morskiej:

1. Janina Gąsiorowska – matka chrzestna statku m/s „Ziemia Zamojska”.
2. Aleksandra Zamojska – matka chrzestna statku m/s „Roztocze”.
3. Teresa Sołowiej – była Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, obecnie przewodnicząca Zarządu Osiedla „Promyk”.
4. Maria Mołdoch – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3.
5. Waldemar Leszczyński – Dyrektor Bursy Międzyszkolnej nr 2.
6. Jacek Podkościelny – nauczyciel Zespołu Szkól Społecznych im. Unii Europejskiej – geograf, podróżnik.
7. Anna Stabińska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 – prowadzi Kółko „wilczków morskich”.
8. Magdalena Pilip – nauczycielka Bursy Międzyszkolnej nr 2.

Klasę morską w Szkole Podstawowej nr 3 założyła Maria Duławska (nasza zamojska poetka, nauczycielka w/w Szkoły) a otwarcia dokonała w 1986 r. Irena Szewińska – polska lekkoatletka – matka chrzestna statku m/s „ Janusz Kusociński”. Za działalność morską z zamojskimi dziećmi i młodzieżą Zamość otrzymał 7,5 tonową kotwicę, która stoi na Rynku Solnym oraz dwie kotwice dla Zespołu Szkół nr 3 im. Elizy Orzeszkowej (działa tam koło „wilczków morskich” prowadzone przez nauczycielkę Annę Stabińską przy duży zaangażowaniu Dyrektor Teresy Sołowiej i obecnie Dyrektor Marii Mołdoch i dla Bursy nr 2 działa tam Koło Morskie, jest pięknie urządzona sala morska – wiele pracy w tę działalność wkłada zaangażowany społecznie Dyrektor Waldemar Leszczyński. Młodzież nasza zajmowała czołowe miejsce w konkursach krajowych Ligi Morskiej i Rzecznej na temat wiedzy o morzu z nauczycielem Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej Jackiem Podkościelnym na czele przez okres 5 lat. W licznych konkursach krajowych uczestniczyła także młodzież Bursy nr 2 i dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 – co czynią do dzisiaj, chociaż rzadziej z powodu zmian organizacyjnych w Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie. Na podkreślenie zasługuje udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w konkursach krajowych Ligi Morskiej i Rzecznej. W 2008 roku Monika Adamiec z Kółka „wilczków morskich została wyróżniona pierwszą nagrodą w kraju za dwie prace plastyczne o tematyce morskiej „Rybacy na morzu” i „Rafa Koralowa”. Nagroda została wręczona w Gdańsku przez wiceprezesa Zarządu Krajowego Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzeja Królikowskiego. Relacja z tej uroczystości opisana jest w naszej morskiej kronice. Działalność morska jest wysoko oceniana przez Dyrekcję Polskiej Żeglugi Morskiej i Krajowy Klub Matek Chrzestnych statków PŻM – Ukazywały Się i ukazują liczne artykuły w „Bryzie” i „Obserwatorze Morskim” np. artykuł „Zamość miasto morskie”. Posiadamy zbiór miesięcznika „Obserwatora Morskiego” i „Bryzy”.

Dane techniczne statku m/s „Ziemia Zamojska” znajdują się na tabliczce przy kotwicy stojącej na Rynku Solnym oryginalnej Kotwicy z w/w statku.

Statek po 28 latach pływania został sprzedany Rosjanom /19.03.2019/ i nazwano go „Sakchalin” – pływał po morzach wokół wyspy Sachalin. Po kilku latach pływania został wycofany z żeglugi.

Matka Chrzestna statku m/s „Ziemia Zamojska” Janina Gąsiorowska, dzieci z Przedszkola nr 13 i marynarze w/w statku opracowali 7 tomów kronik zawierających materiały dotyczące patronatów nad statkami „Zamość”, „Ziemia Zamojska” i „Roztocze” – dwa tomy ze statku przysłali marynarze, jeden tom dzieci z Przedszkola nr 13 a końcowe tomy są w opracowaniu. W kronikach tych będzie ujęty okres od 1984 r. do 2023 r. W 2024 r. minie 40 lat naszej morskiej działalności.

Za Zamojską Grupę Morską
Janina Gąsiorowska

Statek m/s „Ziemia Zamojska”

foto.PŻM

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *