Działalność morska w mieście Zamość – Statek m/s „Roztocze”

Statek m/s „Roztocze” – masowiec (28 tysięcy DWT) typu handysize został zbudowany w chińskiej stoczni Xingang w Tianjin. Chrzest odbył się 27 października 2008 r. w Chinach. Roztocze – kraina geograficzna

Matka Chrzestna statku – Aleksandra Zamoyska – żona Prezydenta Marcina Zamoyskiego – syna ostatniego ordynata /szesnastego/ Jana Zamoyskiego. Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego – wydział Weterynarii. W 1968 r. pracowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – w Katedrze Chirurgii Małych Zwierząt. Obecnie Pani Aleksandra Zarządza rodzinnym gospodarstwem rolnym w Michalowie. Pasje mamy Chrzestnej to zwierzęta i weterynaria. Posiada siedem psów i kilkanaście koni – prowadzi zajęcia z dziećmi. Rodzina Pani Aleksandry to mąż Marcin, córka Róża (obecnie zamężna, mama małej Kasi), syn Andrzej. Mama Aleksandra kocha morze i marzy o morskiej podróży. W czasie pełnienia patronatu notuje wszystkie ważniejsze wydarzenia i utrzymuje bardzo ścisłe kontakty ze statkiem i jego Załogą – tworzy kronikę statku „Roztocze”.

W Szczecinie wydano dwie książki o matkach chrzestnych – „Kotwica w sercu” opracowana przez Piotra Zielińskiego i „”Matki i statki” opracowana przez Krystynę Pohl. Obydwie książki są w posiadaniu matek chrzestnych są także w Dziale książki morskiej w „Książnicy Zamojskiej”. W 2019 roku utworzono Dział książki morskiej w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego. Księgozbiór liczy 164 książki. W 2019 r. wydano we współpracy z Książnicą Zamojską Książkę pt. „Nie tylko o morzu z przedszkolakami” opowiada Janina Gąsiorowska. Na spotkaniach z dziećmi prowadzonych przez Janinę Gąsiorowską i Halinę Zielińską (z-ca Dyrektora Książnicy Zamojskiej) omawiano nie tylko sprawy morskie ale także dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami itp. Książki do w/w Działu Książki Morskiej przekazała Janina Gąsiorowska oraz Kapitanowie Polskiej Żeglugi Morskiej, żony Kapitanów, matki chrzestne, NSZZ „Solidarność” PŻM oraz członkowie Zamojskiej Grupy Morskiej. Książeczkę „Nie tylko o morzu z przedszkolakami” przekazano w ilości 250 szt. Polskiej Żegludze Morskiej i NSZZ „Solidarność” (na ich prośbę), które pokryły reszty wydruku i rozesłały je na statki do Załóg.
Książeczki przekazano także dzieciom, które brały udział w konkursie o tematyce morskiej – uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 31 stycznia 2020 r. w Książnicy Zamojskiej. Polska Żegluga Morska ufundowała także dla zamojskich dzieci grę wieloformatową – znajduje się ona w Książnicy Zamojskiej i jest wykorzystywana w czasie uroczystości organizowanych dla dzieci. Książeczki ofiarowano także władzom miejskim, radnym kadencji 2019-2023, niektórym matkom chrzestnym, oraz Krystynie Pohl – dziennikarce szczecińskiej i autorce wielu książek morskich. Wydała Ona bardzo pozytywna opinię o naszym wydawnictwie.

Za Zamojską Grupę Morską
Janina Gąsiorowska

foto.MS Roztocze – Wikipedia, wolna encyklopedia

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *