Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przetargów na dwa odcinki S17

Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok nakazujący GDDKiA unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszych ofert oraz powtórzenie ich badania i oceny, w przetargach na realizację dwóch odcinków S17 Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wyroku, podejmiemy decyzję, co do dalszych działań, zmierzających do wyłonienia wykonawców.

Przetargi i odwołania

W obu przetargach wpłynęły w sumie 23 oferty. Ich sprawdzenie i ocenę przeprowadziliśmy według czterech kryteriów: cena (waga kryterium 60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 proc.) oraz na inne elementy m.in. ekrany (20 proc.).

W postępowaniu na realizację odcinka Piaski – Łopiennik (17 km) wybraliśmy ofertę firmy Intercor, opiewającą na kwotę 695,5 mln zł. W przypadku odcinka Krasnystaw – Izbica (19 km), za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy Mostostal Warszawa, o wartości 936,6 mln zł.

Od obu rozstrzygnięć wpłynęły do KIO odwołania firm uczestniczących w postępowaniach przetargowych. 13 lutego odwołania zostały rozpatrzone przez KIO, która nakazała GDDKiA unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszych ofert oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. W przypadku odcinka Krasnystaw – Izbica orzekła także, że Mostostal Warszawa podlega wykluczeniu z udziału w dalszym postępowaniu.

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wyroku, podejmiemy decyzję, co do dalszych działań i czynności, prowadzących do wyłonienia wykonawców tych dwóch odcinków i podpisania umów.

Piaski – Zamość

Budowa drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem podzielona została na pięć odcinków, liczących w sumie 65 km długości. Obecnie trwa także przetarg na wyłonienie wykonawcy niespełna 10-kilometrowego odcinka Izbica – Zamość Sitaniec, dla którego wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę. Złożyło ją konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones. Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zawarcie umowy z wykonawcą planujemy w tym roku.

Natomiast dla dwóch odcinków: Łopiennik – Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód trwają prace przygotowawcze. Niedawno Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie wydała decyzję środowiskową dla pierwszego z odcinków. Dla drugiego z nich, procedura ta jest w toku.

GDDKiA O/Lublin

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *