Przebudowa ul. Lubelskiej od ronda Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej

Ruszyły prace związane z przebudową ul. Lubelskiej od ronda Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej do granicy miasta Zamość.

Obecnie trwają tam prace rozbiórkowe, prowadzona jest budowa kanalizacji deszczowej. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków drogowych. 

Przebudowa ulicy Lubelskiej od ronda Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej do granicy miasta Zamość realizowana jest przy współudziale środków z rezerwy subwencji ogólnej – kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1 433 004,00 złotych brutto.

Zakres prac przewidzianych do realizacji to:

– przebudowa nawierzchni jezdni wraz z przebudową ronda im. Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej,

– budowa kanalizacji deszczowej

– budowa ciągu pieszo – rowerowego strona wschodnia (kolorystyka oraz nawierzchnia taka sama jak na ul. Lubelskiej obecnie realizowanej)

– przebudowa chodnika – strona zachodnia

– budowa kanalizacji teleinformatycznej,

– wymiana kabla oświetlenia ulicznego

– budowa monitoringu wizyjnego

Prace zakończą się do 16 listopada 2020r ( info.UM )

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *