Uroczysta odprawa podsumowująca pracę zamojskiej jednostki Policji w 2023 roku

W Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu odbyła się uroczysta odprawa podsumowująca pracę zamojskiej jednostki w 2023 roku. Wziął w niej udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Jerzy Czebreszuk oraz Prezydent Zamościa. W odprawie uczestniczyła także kadra kierownicza, policjanci oraz pracownicy zamojskiej jednostki. Odprawa była okazją do podsumowań, podziękowań i omówienia założeń, które zamojscy policjanci w 2024 roku realizują na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Wczoraj w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Zamościu odbyła się narada służbowa, podczas której podsumowany został miniony rok pracy zamojskich policjantów. W naradzie uczestniczył I Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Lublinie inspektor Jerzy Czebreszuk, Komendant Miejski Policji w Zamościu inspektor Wiesław Pawluk, wraz z Zastępcami młodszym inspektorem Tomaszem Halinowskim i nadkomisarzem Marcinem Muzyką oraz zaproszeni goście: Prezydent Zamościa Pan Andrzej Wnuk oraz reprezentujący Starostę Zamojskiego Pan Mateusz Ziemian dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Zamościu. W odprawie uczestniczyła także kadra kierownicza oraz policjanci i pracownicy zamojskiej komendy, jak też przedstawiciele związków zawodowych policjantów  i pracowników cywilnych.

Na początku spotkania I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Jerzy Czebreszuk przyjął meldunek o rozpoczęciu odprawy służbowej od młodszego inspektora Tomasza Halinowskiego I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu. Następnie zgromadzonych przywitał inspektor Wiesław Pawluk Komendant Miejski Policji w Zamościu. Po tym zaprezentował zagadnienia logistyczne, inwestycyjne i kadrowe naszej komendy oraz przedstawił zadania i wyzwania, jakie stoją przed zamojskimi policjantami w roku 2024. Przypomniał także sukcesy zamojskich funkcjonariuszy w ogólnopolskich konkursach.

policjanci podczas odprawy służbowej

Podsumowanie działań pionu prewencji i ruchu drogowego zaprezentował młodszy inspektor Tomasz Halinowski I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu. Natomiast wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez pion kryminalny przedstawił nadzorujący pracę kryminalnych nadkomisarz Marcin Muzyka Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu.

Podsumowując odprawę głos zabrał I Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Jerzy Czebreszuk, który podziękował funkcjonariuszom i pracownikom zamojskiej komendy za sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Podkreślił, że wysoki poziom pracy zamojskiego garnizonu Policji przekłada się na poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Podziękował też zaproszonym gościom za tak ważną współpracę i pomoc w realizacji naszych ustawowych obowiązków.

odprawa służbowa

Na zakończenie głos  zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za profesjonalną służbę, współpracę i realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Zamościa oraz powiatu zamojskiego.

roczna odprawa służbowa Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *