Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce w 2023 r

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania ankietowego dorosłych migrantów z Ukrainy w Polsce, przeprowadzonego w okresie od 8 maja do 7 lipca 2023 r

Poniżej najważniejsze wnioski omawiane szerzej w raporcie:

 1. Nie zmieniła się istotnie w stosunku do listopada 2022 r. struktura demograficzna przebywających w Polsce migrantów z Ukrainy. Dorośli migranci z Ukrainy to w większości kobiety – około 68% (w grupie imigrantów przedwojennych stanowiły 55%, a w grupie uchodźców 78%).
 2. Migranci to osoby dobrze wykształcone. Poprawie uległa znajomość języka polskiego wśród uchodźców.
 3. Podstawowym źródłem utrzymania migrantów z Ukrainy jest praca. Sytuacja ekonomiczna uchodźców jest trudniejsza niż migrantów przedwojennych.
 4. Integracja imigrantów uchodźców z Ukrainy na polskim rynku pracy następuje wolniej niż w 2022 roku. Utrzymuje się różnica pomiędzy migrantami przedwojennymi a uchodźcami na polskim rynku pracy.
 5. Płace imigrantów w większym stopniu zależą od branży w Polsce i momentu przyjazdu niż formalnego wykształcenia. Relatywnie najwyższe wynagrodzenia otrzymują zarówno imigranci przedwojenni jak i uchodźcy zajmujący się informatyką, budownictwem i transportem.
 6. Obecność rodziny i dzieci w Polsce wpływa na aktywność zawodową uchodźczyń.  Uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy mają relatywnie najczęściej stabilne zatrudnienie w sytuacji, gdy nie maja rodziny w Polsce lub przebywają w Polsce bez dzieci.
 7. Postępuje proces usamodzielniania się uchodźców. Coraz dłuższy czas pobytu w Polsce uchodźców oraz wprowadzone w 2023 r. zmiany w przepisach istotnie ograniczające możliwość bezpłatnego przebywania w miejscach zorganizowanego zamieszkiwania oferowanych przez państwo polskie spowodowały dalszy wzrost odsetka uchodźców wynajmujących samodzielnie mieszkanie z 52% do 68%.
 8. Migranci nadal wspierają swoich bliskich w Ukrainie. Osoby, które przyjechały przed wybuchem wojny nie zmieniły istotnie swoich skłonności do przesyłania środków finansowych za granicę (środki przekazuje ponad 60% z nich). Odsetek uchodźców dokonujących transferów do Ukrainy jest o prawie połowę niższy niż migrantów przedwojennych.
 9. Utrzymuje się zróżnicowanie w strategiach dotyczących przyszłego pobytu w Polsce między migrantami przedwojennymi a uchodźcami, chociaż wśród tych ostatnich nieznacznie wzrósł odsetek osób deklarujących dłuższy pobyt w Polsce.
 10. Przewidywania dotyczące zakończenia wojny są kluczowym czynnikiem wpływającym na deklaracje uchodźców odnośnie ich przyszłości. Mniejsze znaczenie mają czynniki ekonomiczne takie jak sytuacja na rynku pracy oraz sytuacja mieszkaniowa
 11. Pomimo postępującego procesu adaptacji migrantów z Ukrainy do życia w Polsce część z nich wciąż oczekuje pewnego wsparcia ze strony Polski. Migranci przedwojenni wskazują przede wszystkim na łatwiejszą legalizacją pobytu, dostęp do służby zdrowia, lepszą obsługę w urzędzie. Jeżeli chodzi o uchodźców to oczekują głównie pomocy w znalezieniu pracy, organizacji kursów języka polskiego i łatwiejszej legalizacji pobytu. W stosunku do poprzednich rund badania istotnie spada odsetek osób oczekujących organizacji kursów języka polskiego.
 12. Sytuacja migrantów z Ukrainy nieco różni się w poszczególnych województwach, dotyczy to szczególnie uchodźców.

/ informacja  nadesłana Biuro Prasowe NBP

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *