Działalność morska w Zamościu – 39 lat działalności Zamojskiej Grupy Morskiej

W ciągu 39 lat działalności Zamojskiej Grupy Morskiej odbyto setki spotkań w zakładach pracy, szkołach i przedszkolach województwa zamojskiego i naszego miasta Zamość.

W 2022 r. w wyniku głosowania mieszkańców osiedla Orzeszkowej – Reymonta otrzymaliśmy rondo im. Generała Józefa Hallera na wniosek Zamojskiej Grupy Morskiej, Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego, Książnicy Zamojskiej, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej, Zarządu Osiedla Orzeszkowej – Reymonta i ośmiu Zarządów Osiedli.

W/w rondo znajduje się obok kościoła Św. Michała Archanioła, na skrzyżowaniu ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Lubelskiej i Wiejskiej. Czyniliśmy starania o usadowienie na w/w rondzie Kotwicy pertraktując w tej sprawie z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Zarządem Dróg Grodzkich i Konserwatorem Zabytków – niestety do obecnej chwili rondo nie jest jeszcze udekorowane. Po rozmowach z Marcinem Nowakiem – Dyrektorem Zarządu Dróg Grodzkich przełożono sprawę do przyszłego 2024 roku (brak funduszy).

Uważamy, że celowym byłoby aby ogłosić konkurs na urządzenie ronda np. w Liceum Plastycznym z uwzględnieniem elementów morskich. Jest to już w gestii naszych władz miejskich i oświatowych.

29 września 2022 r. została otwarta w Ratuszu przez Andrzeja Wnuka-Prezydenta Miasta, wystawa o tematyce morskiej z racji Światowego Dnia Morza. Słowa podziękowania składamy na ręce Pani Barbary Godziszewskiej – Dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji oraz pracownikom tego wydziału za organizacje w/w wystawy.

Marynarze mówią, że Zamość zakotwiczył w Szczecinie a Szczecin w Zamościu. Jesteśmy jedynym miastem, które ma 3 kotwice wyłączając miasta nadmorskie.

Mamy nadzieję, że znajdziemy się w „Oprowadzaczu zamojskim” pod nazwą „szlakiem kotwic” jeżeli będzie opracowany i wydany przez Wydział Turystyki i Promocji Urzędu Miasta – byłoby to bardzo potrzebne dla turystów. Zwiedzając nasze Miasto można również obejrzeć małe muzeum morskie w podziemiach Ratusza, salę morską i Kotwicę w Bursie Międzyszkolnej nr 2 przy ulicy Szczebrzeskiej 41, kącik morski i Kotwicę w szkole Podstawowej nr 3 im. E. Orzeszkowej przy ulicy Orzeszkowej 41, poznając jednocześnie działalność koła „wilczków morskich”, działu książki morskiej w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego przy ulicy Kamiennej 20 gdzie można także wypożyczyć książki o tematyce morskiej. Mamy także wiele ciekawych i cennych eksponatów (kolekcja muszli, dzwon okrętowy , marynarskie mundury itp.) które chcielibyśmy przekazać przyszłym pokoleniom naszego społeczeństwa – Eksponaty znajdują się w Szkole Podstawowej nr 3 w Bursie Międzyszkolnej nr 2 i u Janiny Gąsiorowskiej. Uważamy, że eksponaty te winny być umieszczone w sali, może także razem z kronikami morskimi, książkami i czasopismami ukazując w ten sposób problematykę morską, ucząc historii naszego morza, naszego kraju i miasta, kształtując patriotyzm i służąc pokoleniom jako ciekawy fragment naszej morskiej Ojczyzny.

W sali morskiej oprócz ciekawych i cennych eksponatów powinien znaleźć się także Pierścień Generała Józefa Hallera – najwyższe odznaczenie Zarządu Krajowego Ligi Morskiej i Rzecznej. Pierścień ten (ufundowany przez Polską Żeglugę Morską w Szczecinie – z prawdziwego złota i srebra) odebrał Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość w mieście Puck na uroczystości zorganizowanej z okazji 103-ej rocznicy pierwszych Zaślubin Polski z morzem. Uroczystość odbyła się 10 lutego 2023 r. w Pucku – mieście, gdzie 10 lutego 1920r. Generał Józef Haller wjeżdżając na koniu wrzucił do morza do Zatoki Puckiej platynowy pierścień ufundowany przez Polaków z Gdańska. Opis tej patriotycznej uroczystości z 1920 r. znajduje się m.in. w książce Eugeniusza Kaczorowskiego, Jerzego Koziarskiego i Ryszarda Pluty pt.: „Ceremoniał morski i etykieta jachtowa”. Pierścień Generała Józefa Hallera został przyznany naszemu Miastu Zamość przez Kapitułę Zarządu Krajowego Ligi Morskiej i Rzecznej na wniosek Polskiej Żeglugi Morskiej i Krajowego Klubu Matek Chrzestnych statków PŻM w uznaniu wieloletniej (w2024 r. 40-letniej), wyróżniającej się w kraju, działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa Zamojszczyzny.

Dziękujemy wszystkim, którzy z nami współpracowali, razem z nami prowadzą w dalszym ciągu bardzo potrzebną działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży a więc przede wszystkim Radzie Miasta i kolejnym Prezydentom, Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta i ogromnej rzeszy pedagogów szkół i przedszkoli, Wydziałowi Turystyki i Promocji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Wydział Kultury i Sportu. Dziękujemy przewodnikom i p. Marii Rzeźniak za przekazywanie informacji o naszej morskiej działalności już wiele lat, Centrum Informacji Turystycznej za miłą współpracę jak również Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu.

Za Zamojską Grupę Morską
Janina Gąsiorowska

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *