Ogólnopolska konferencja naukowa w WSHE im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Pamięć o ludobójstwie ukraińskich nacjonalistów a problem bezpieczeństwa i stosunków polsko-ukraińskich.

To tytuł Ogólnopolskiej konferencji naukowej w Wyższej Szkole Humanistyczno –Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, która odbędzie się w dn.5-6 lipca 2021 r.

Celem konferencji jest wymiana opinii naukowców oraz ekspertów i podjęcie debaty służącej pogłębieniu wiedzy oraz świadomości społecznej na temat stosunków polsko-ukraińskich. Konferencja służy dokonaniu diagnozy i oceny wzajemnych stosunków w różnych jego aspektach, w konsekwencji usystematyzowanie wiedzy na temat różnorakich procesów w zakresie budowy bezpieczeństwa i współpracy w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji na temat tych i innych zagadnień dotyczących wzajemnych relacji Polski i Ukrainy w przeszłości i obecnie.
Uroczyste otwarcie Konferencji i pierwsza sesja tematyczna odbędzie się w poniedziałek 5 lipca 2021r. w sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość o godz. 9.30.
Obrady plenarne zaplanowane są w Auli D Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu (ul. Koszary 54)

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk oraz Starosta Zamojski Stanisław Grześko

Współorganizatorami konferencji są: Stowarzyszenie "Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego", Muzeum Niepodległości w Warszawie, Towarzystwo Wiedzy Obronnej Zarząd Oddziału w Zamościu, Związek Piłsudczyków RP Okręg Lubelski w Lublinie, Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedzibą w Zamościu, Ludowe Towarzystwo Naukowo Kulturalne Oddział Zamość.

W ramach konferencji, (pierwszego dnia o godz. 15.15.) odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów przed Pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Zamościu.

W czasie konferencji odbędzie się prezentacja multimedialna: pomnika „Wrota Miłosierdzia – Brama Sprawiedliwych”, którą zaprezentuje Komitet Budowy Pomnika, Fundacja Bramy Pojednania im. Maksymiliana Biskupskiego oraz Kresowej Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego „CONCORDIA” którą zaprezentuje prezes Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, prof. Włodzimierz Osadczy.

Odbędą się także kiermasze książek o tematyce patriotycznej i narodowej

Patronat medialny:
Katolickie Radio Zamość, „Kronika Tygodnia”, „Życie Zamościa”

PROGRAM KONFERENCJI

5 lipca 2021 r.
Ratusz, sala Consulatus;

9.30. Rozpoczęcie Konferencji. Powitanie Gości, Pani dr Małgorzata
Szreniawska, Rektor WSHE w Zamościu. Wystąpienie władz powiatu
i miasta Zamość oraz zaproszonych gości.
9.45. Wystąpienie mgr Janiny Kalinowskiej, prezes Stowarzyszenia
Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedzibą
w Zamościu.
9.55. Maksymilian Biskupski, Fundacja Bramy Pojednania im.
Maksymiliana Biskupskiego, Prezentacja multimedialna: pomnika
„Wrota Miłosierdzia – Brama Sprawiedliwych”.
10.10. Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prezes Instytutu Pamięci i
Dziedzictwa Kresowego, Prezentacja Kresowej Nagrody
Pojednania Polsko-Ukraińskiego „CONCORDIA”.
10.25. -10. 45. dr hab. Jacek Lasota, Akademia Sztuki Wojennej, Zakład
Historii Sztuki Wojennej i Polemologii, Działania hybrydowe – wyzwaniem dla sztuki wojennej.

Dyskusja, przerwa kawowa 10.45-11.00.

Obrady Plenarne: Ratusz, sala Consulatus

11.00– 13.00. Panel I. Uwarunkowania historyczne. Ewolucja stosunków

Moderator: Dr hab. Andrzej Zapałowski, Uniwersytet Rzeszowski
Mecenas Kazimierz Frączkiewicz, Koncepcja wielkiego narodu wobec
problemów imperializmu rosyjskiego i separatyzmu ukraińskiego.
Dr Magdalena Kuranc-Szymczak, Prorektor WSHE im. Jana
Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, Polityka II RP wobec mniejszości
narodowych.
Dr Lucyna Kulińska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Ukraiński terroryzm w międzywojniu.
Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL Jana Pawła II, Wydział Teologii,
Centrum UCRAINICUM, Zbrodnia wołyńska w cieniu zrywów
niepodległościowych na Ukrainie po upadku caratu rosyjskiego.
Mgr Adam Śmiech, doktorant, Akademia Ignatianum w Krakowie,
Działalność arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego w ocenie "Horyzontów" –
emigracyjnego miesięcznika endeckiego.
Mgr Beata Kowalska-Sionko, Problem polsko—ukraiński w relacji
prof. Karoliny Lanckorońskiej i prałata papieskiego Stanisława
Gromnickiego.

13.00-15.15. Dyskusja i przerwa obiadowa

15.15-15.30 Uroczyste złożenie wieńców przed Pomnikiem Józefa
Piłsudskiego w Zamościu w asyście Związku Piłsudczyków RP Okręg
Lubelski w Lublinie

Obrady plenarne na terenie WSHE z siedzibą w Zamościu, ul. Koszary 54
15.30. – 17.30. Panel. II. Rola prawa w zapewnieniu bezpieczeństwa

i porządku publicznego. Próba analizy stosunków w kontekście
społecznym i kulturowym.
Moderator: dr Lucyna Kulińska,
Dr hab. Andrzej Zapałowski, Uniwersytet Rzeszowski, Depolonizacja
pamięci historycznej walki o granice Polski w latach 1944 -1948 we
wschodniej Polsce jako działania szkodzące bezpieczeństwu państwa.
Jan Engelgard, Muzeum Niepodległości w Warszawie, kierownik
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Obchody 70. rocznicy
apogeum ludobójstwa na Wołyniu w roku 2013 – kontekst historyczny i polityczny.
Dr Mateusz Piskorski, Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej
i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie, Problematyka
stosunku do ludobójstwa dokonanego przez OUN / UPA w programach
ukraińskich partii i ruchów politycznych po 2014 roku.
Dr Leon Popek, IPN w Warszawie Biuro Upamiętniania Walk i
Męczeństwa, Polska – Ukraina. Walka o krzyże.
Dr Marek Gąska, prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Wiedzy
Obronnej w Zamościu, Status prawny bojowników UPA
i organizacji OUN w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
Mgr Radosław Barwin Zagórski, prorektor, Wyższa Szkoła Współpracy
Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie,
Zbrodnia ludobójstwa w prawie międzynarodowym.
Dr Grzegorz Lewandowski, Akademia Sztuki Wojennej, „Odsiecz, która nie
nadeszła – rola AK podczas rzezi na Wołyniu w 1943 roku.
17.30-18.00. Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia obrad konferencji
18.30.-19.00. Koncert zespołu Hubal z Hrubieszowa dla uczestników
Konferencji i mieszkańców Zamościa, Rynek Wodny.
19.00 -22.00. Kolacja, grill przy WSHE, ul. Koszary 54.

Drugi dzień konferencji 6. lipca 2021 r.

9.30. 14.00. Obrady plenarne na terenie WSHE z siedzibą w Zamościu, ul.Koszary 54
9.30.- 10.30. Panel III. Echa lubelskie ludobójstwa wołyńskiego
Moderatorzy: dr Leon Popek
Mgr Leszek Wójtowicz, dziennikarz, „Kronika Tygodnia”, O siostrze
Longinie i siedmiu sierotach zamordowanych przez UPA pod Sahryniem.
Mgr Maria Milena Krenz, Relacje świadków. Zbrodnia i przebaczenie na przykładzie doświadczeń rodzinnych.
Mgr Piotr Sobiło, Henryk Cybulski. Komendant polskiego bastionu na Wołyniu.
10.30- 11.30. Dyskusja i przerwa kawowa
11.30-13.00. Panel IV. Udział instytucji państwa, organizacji
pozarządowych oraz kościołów w normalizację stosunków polsko- ukraińskich
Moderator: Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego.
Dr hab. Marek Żyła, Akademia Sztuki Wojennej profesor uczelni w
Zakładzie Strategii Wojskowej – Instytut Strategii Wojskowej, ,
Zaangażowanie głowy państwa polskiego w proces normalizacji i rozwoju relacji polsko-ukraińskich
Ppłk dr inż. Dariusz Nowak, Akademia Sztuki Wojennej, Zagrożenia dla
systemu bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście wydarzeń na Ukrainie
Marian Buczek, biskup senior diecezji Charków-Zaporoże w Ukrainie,
Tereny przygraniczne polsko-ukraińskie jako miejsce jedności
duchowej i współpracy ekonomicznej.
Dr Michał Siekierka, IPN Oddział we Wrocławiu, Historia i działalność
wrocławskiego Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
Mgr Maria Stankiewicz-Władimirow, Problem ukraiński z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego.
13.00.-14.00. Dyskusja. Zakończenie obrad plenarnych.

Podsumowanie konferencji – dr hab. Włodzimierz Osadczy, Rektor WSHE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.