Sesje zamojskiej Rady Miasta dostępne w sieci

Treść porządku obrad poszczególnych komisji  i sesji Rady Miasta, projekty uchwał, załączniki czy chociażby protokoły posiedzeń – z tym wszystkim zapoznać się można dzięki działającemu od kwietnia systemowi „esesja”. Dzięki niemu wszystkie prace zamojskich radnych śledzić można w sieci.

Wchodząc na stronę http://www.zamosc.esesja.pl/ można m.in. zapoznać się z treścią porządków obrad komisji Rady Miasta czy sesji Rady, przeczytać projekty uchwał, załączniki, zapoznać się ze składem poszczególnych komisji, przejrzeć protokoły posiedzeń, a także obejrzeć sesję online.

System jest częścią „zinformatyzowania” zamojskich radnych, o którym już pisaliśmy a w ramach którego zakupiono również tablety ułatwiające radnym pracę. W skład systemu wchodzą m.in. 24 tablety, 2 szybkoobrotowe kamery, laptop do transmisji obrad i prowadzenia dyskusji.

System już działa i dzięki niemu wiemy czym zajmie się Rada Miasta na najbliższej sesji, która już w czwartek, 25 kwietnia. Radni podejmą wtedy uchwały m. in. o udzieleniu dotacji z budżetu miasta:

-na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-katolickiej Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w Zamościu w kwocie 45 tys. zł;

– na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu w kwocie 45 tys. zł;

– na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Zgromadzenia Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu.

Radni ponadto podejmą uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

terenu budownictwa mieszkaniowego zlokalizowanego w obrębie Osiedla Karolówka pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a ul. Robotniczą; Osiedla przy Obwodnicy – część południowa obejmująca tereny w obrębie Osiedla Nowe Miasto – ul. Młyńska; Wschodniego Przedmieścia Lubelskiego – część wschodnia przy ul. Wojska Polskiego – Olchowej; Osiedla Monte Cassino i Zamoyskiego oraz Zachodniej Karolówki – część południowa w rejonie ul. Szczebrzeskiej.

Radni uchwala także zniesienie formy ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Zamość.

Sesja tradycyjnie rozpocznie się o godz. 13:00 w sali Consulatus zamojskiego Ratusza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *