Człowiek – współczesność – kultura w Zamościu

W czwartek, 21 listopada w Sali Consulatus zamojskiego ratusza odbędzie się międzynarodową konferencję naukową pt. „Człowiek w kręgu współczesnej kultury”. Konferencje organizują Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Zamojska Rada Kobiet oraz Miasto Zamość.

Celem konferencji jest popularyzacja działalności naukowej Uczelni, upowszechnianie osiągnięć naukowych pracowników, wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym i zawodowym, doskonalenie form umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunkach pedagogika i filologia angielska oraz współpraca z interesariuszami zewnętrznymi.

W programie konferencji zaplanowane są trzy sesje naukowe: współczesne przejawy życia społecznego, problemy emocjonalne współczesnego człowieka oraz aktualne wyzwania cywilizacyjne.

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych prezentowaną problematyką, w szczególności do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, rodziców, katechetów, opiekunów.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk i Rektor Uczelni Państwowej w Zamościu dr hab. Andrzej Samborski.

Szczegółowy program na poniższym plakacie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *