Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2015

image description
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza do udziału w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W naszej diecezji odbędzie się etap szkolny i diecezjalny.

Marcin Kluczyński
Wystartuj w Konkursie Biblijnym i poczuj radość Ewangelii!

Miniona edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej przyniosła laur zwycięstwa Monice Migas z diecezji siedleckiej, która okazała się najlepszą znawczynią Pisma< Świętego spośród 30 tys. uczestników w całym kraju. Organizatorzy zapraszają< młodzież do udziału w 19. edycji biblijnych zmagań, które zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2014/15.

Zwyciężczyni ubiegłorocznych eliminacji przysługuje prawo do podjęcia studiów w 11 uczelniach wyższych i może wybierać spośród 14 kierunków kształcenia, m.in. teologii, historii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa czy socjologii. Monika wygrała też pielgrzymkę do Ziemi Świętej dla siebie i opiekuna, ufundowaną przez touroperatora Novum Travel z Bydgoszczy oraz ciekawe upominki rzeczowe.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pragnący także poczuć radość zwycięstwa, mogą wziąć udział w 19. edycji Konkursu, którego zakres obejmuje tym razem Księgę Jonasza, Ewangelię wg św. Łukasza i Dzieje Apostolskie. Rejestracja szkół na stronie www.okwb.pl potrwa aż do 9 marca 2015r.

Organizatorzy z „Civitas Christiana” starają się, by zakres treści obowiązujących w kolejnych edycjach korespondował z programem duszpasterskim Kościoła. Decyzją polskich biskupów, w roku 2014/2015 realizowane będzie hasło Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Tematykę tegorocznego Konkursu przybliża ks. dr Mirosław Jasiński, członek Komisji Konkursowej, naukowo związany z Uniwersytetem Kard. Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie.

Dlaczego akurat Księga Jonasza?
Ta księga w całości poświęcona jest tematowi nawrócenia. Spotykamy w niej mieszkańców Niniwy – pogan – którzy nawrócili się do Boga żywego oraz proroka, który musiał pokonać samego siebie i nawrócić się w swoim zrozumieniu Boga, którego miłość rozciąga się daleko poza jego ciasny horyzont. Przebaczająca miłość Boga była Izraelowi znana, lecz Księga Jonasza wprowadza pewną zasadniczą nowość. W innych miejscach Starego
Testamentu beneficjantami Bożej miłości jest Lud Przymierza, Izrael, Jerozolima czy wierny Izraelita. W Księdze Jonasza ta przebaczająca Boża miłość zostaje rozciągnięta na wszystkich ludzi i wszystkie stworzenia bez jakichkolwiek ograniczeń. Taka postawa Boga była dla Jonasza tak wielką nowością, że wręcz gorszył się nią. Jonasz zachował się, jak starszy syn z ewangelicznej przypowieści, który nie chciał wejść na ucztę i cieszyć się
z ocalenia „marnotrawnego brata”, lecz rozgniewał się z powodu wielkoduszności ojca (por. Łk 15, 28).

Skąd natomiast połączenie z Ewangelią Łukaszową?
W tej Ewangelii znajdujemy najpiękniejsze obrazy Boga przebaczającego. Wystarczy tu wspomnieć takie teksty jak przypowieść o wierzycielu i dłużniku, o znalezionej drachmie, o natrętnej wdowie. Spośród czterech Ewangelii to właśnie w Ewangelii wg św. Łukasza najpełniej dochodzi do głosu Bóg, który w Chrystusie najdoskonalej ukazał swoją łagodność,
czułość i dobroć wobec grzesznika, który się nawraca. Nurt ten Ewangelista kontynuuje w Dziejach Apostolskich, które można byłoby nazwać „antologią nawróceń”.

Czyli naturalnie ten obraz dopełniają Dzieje Apostolskie?
Czytając składające się nań opowiadania dowiadujemy się nie tylko o nawróceniu Szawła, późniejszego Apostoła pogan, ale także o nawróceniu Etiopczyka, Korneliusza, przełożonego synagogi – Kryspusa, prokonsula Sergiusza Pawła i wielu innych. Łukasz opisuje także „nawrócenia grupowe”. Mówi o rzeszy nawróconych Żydów, Samarytan i Antiocheńczyków. Bez wątpienia lektura tekstów Łukaszowych i Księgi Jonasza pozwoli wszystkim zainteresowanym Konkursem zapoznać się z pięknem i aktualnością Pisma Świętego, a nadto przyczyni się do głębszego przeżycia tego roku duszpasterskiego.

Pierwszy etap (szkolny) Konkursu zostanie przeprowadzony 24 marca 2015r., na podstawie jednolitego dla wszystkich diecezji testu składającego się z 45 pytań, obejmujących tegoroczny zakres Pisma Świętego. Do kolejnego etapu zakwalifikują się po trzy najlepsze osoby z każdej szkoły, które uzyskają nie mniej niż 45 punktów w teście. Eliminacje
diecezjalne zaplanowano na 21 kwietnia 2015r., zaś dwudniowy finał rozpocznie się 1 czerwca 2015r. w Niepokalanowie.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 9 marca br. Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie www.okwb.pl
info. Łukasz Kot

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *