„IV Szkolny Dzień Zawodów w Ekonomiku”

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu odbył się „IV Szkolny Dzień Zawodów w Ekonomiku”  dnia 16 listopada 2016 roku.

Priorytetem tego przedsięwzięcia zgodnie z polityką państwa jest pomoc uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w planowaniu kariery zawodowej oraz wyborze kierunku dalszej edukacji. W ramach przedsięwzięcia odbyła się konferencja „Oczekiwania pracodawców wobec absolwenta szkoły zawodowej”, spotkania z pracodawcami, doradcą zawodowym oraz prezentacje umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu w specjalistycznych pracowniach zawodowych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.