Marek Kudela I Zastępcą Prezydenta Miasta Zamościa

Marek Kudela (53 l.), wieloletni radny miejski, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu, a także pełnomocnik wyborczy KWW Rafała Zwolaka został I Zastępcą Prezydenta Miasta Zamościa. Stanowisko to objął z dniem 8 maja. Tego dnia właśnie Prezydent Rafał Zwolak powołał go na swojego zastępcę. To jedno z pierwszych zarządzeń włodarza miasta.

– Z Markiem Kudelą współpracowałem wiele lat. Dał się poznać jako jeden z najaktywniejszych radnych i dobry samorządowiec, który doskonale zna sprawy miasta. Do tego jest osobą z wysoką kulturą osobistą, merytoryczną i uporządkowaną. Mam do niego pełne zaufanie – uzasadnia swój wybór prezydent Rafał Zwolak.

Nowy zastępca prezydenta będzie sprawował bezpośredni nadzór nad wydziałami: oświaty, kultury i sportu, turystyki i promocji, ewidencji kierowców i pojazdów, spraw społecznych i zarządzania kryzysowego oraz inwestycji miejskich i zamówień publicznych.

Marek Kudela jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wydział w Białej Podlaskiej (dyplom zdobył w 1998 r.). Jest nauczycielem dyplomowanym wychowania fizycznego. Przez wiele lat pracował głównie w Szkole Podstawowej nr 4 w Zamościu – stąd przeszedł do pracy do ratusza. Był również nauczycielem terapeutą, potem wicedyrektorem w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Jest również prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kiko” oraz kierownikiem placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.

Marek Kudela posiada kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, prawa oświatowego oraz prawa pracy w szkole.

To także doświadczony radny miejski pięciu kadencji. Pracę w Radzie Miasta rozpoczął w 2004 r., ostatnio uzyskał mandat radnego (731 głosów), startując z KWW Rafała Zwolaka – był pełnomocnikiem jego komitetu. To jeden z najaktywniejszych radnych miejskich. Był wiceprzewodniczącym Rady Miasta (2004-2006), przewodniczącym komisji rewizyjnej (2006-2014), przewodniczącym komisji oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji (2004-2018).

Prywatnie Marek Kudela uwielbia wyprawy górskie, głównie w Tatry. Chętnie organizuje i uczestniczy w obozach sportowych, lubi podróże.

Nowy wiceprezydent w porównaniu z poprzednikami otrzymał niższe wynagrodzenie zasadnicze oraz niższy dodatek funkcyjny. Jego uposażenie wynosi 15 780 zł brutto. Na wynagrodzenie składają się: wynagrodzenie zasadnicze – 9 620 zł, dodatek funkcyjny – 4 240 zł oraz dodatek stażowy (najwyższy 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego – blisko 33 lata pracy). /UM

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *