I Sesja Rady Miasta Zamość – Złożenie ślubowania przez radnych i Prezydenta Miasta

6 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość odbyła się I inauguracyjna Sesja Rady Miasta IX kadencji.

Sesję inauguracyjną IX kadencji Rady Miasta rozpoczął najstarszy radny, Andrzej Szpatuśko, sugerując rozpoczęcie obrad od zaśpiewania hymnu państwowego. Kolejnym punktem porządku było wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego oraz złożenie ślubowania przez radnych zgodnie z treścią art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Następnie przeprowadzono wybory na przewodniczącego Rady Miasta Zamość. Po przedstawieniu dwóch kandydatur, Agnieszkę Jaczyńską i Piotra Błażewicza, przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego przewodniczącą została Agnieszka Jaczyńska, zdobywając 13 głosów, natomiast Piotr Błażewicz uzyskał 10 głosów poparcia.

Na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość radni wybrali Wiesława Nowakowskiego, uzyskując 19 głosów za.

Ostatnim punktem porządku obrad było złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Zamość, Rafała Zwolaka, zgodnie z treścią art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz przekazanie insygniów prezydenckich przez Andrzeja Wnuka, kończącego swoją służbę jako prezydent.

Nowi Radni w Zamościu w wyborach samorządowych 2024

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *