Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu.

Uroczysta XXII inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu odbyła się 19 października 2019 r. w Auli D Collegium Novum przy ul. Koszary 54.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego zebranych w Auli Collegium Novum pracowników, studentów oraz zaproszonych gości powitała JM Rektor WSHE im. Jana Zamoyskiego dr Małgorzata Szreniawska i przedstawiła inauguracyjne przemówienie.
Po wystąpieniu Jej Magnificencji Rektora nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie, dołączając tym samym do społeczności akademickiej WSHE. Następnie w imieniu przedstawicieli studentów głos zabrała Beata Cimcioch, przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego WSHE. Uroczystości inauguracyjne była też okazją do uhonorowania najlepszych ubiegłorocznych absolwentów. W gronie wyróżnionych znaleźli się Ewelina Burdzy, Ilona Johnson, Agnieszka Niedżwiedż, Dominika Siedlecka i Sebastian Wołoszyn. Odbyło się również „akademicko i rodzinnie” podziękowanie ustępującemu po 10 latach kierowania uczelnią JM Rektorowi dr Janowi Waszczyńskiemu.

Tegoroczny wykład inauguracyjny zatytułowany „Polska jako aktywny członek NATO w zabezpieczeniu międzynarodowego bezpieczeństwa. Siły Powietrzne RP w operacjach militarnych NATO” wygłosił gen. bryg.(R) pil. Ryszard Hać, profesor wizytujący Lotniczej Akademii Wojskowej.
Oprawę muzyczną wydarzenia przygotowała Katarzyna Beda z laureatami i finalistami wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, Zuzanną Gałan i Franciszkiem Barnowskim.

Redakcyjne najlepsze życzenia na nowy rok akademicki 2019/2020 dla całej społeczności uczelni. Q.F.F.F.S. – quod felix, faustum fortunatumque sit (oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne)…

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *