Nie wypalaj traw – chroń środowisko

Prezydent Miasta Zamość przypomina, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), zabrania się wypalania traw. Wypalanie traw jest niebezpieczne, zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Niszczone są siedliska roślin, zwierząt, grzybów, a z dymem do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, pyłów i substancji rakotwórczych.W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionego zakazu, zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz zgodnie z art. 24 §1 Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2018.618 t.j. z dnia 2018.03.26) grozi kara aresztu albo grzywny w wysokości od 20 do 5 000 złotych.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *