Inwex przebuduje budynek dworca PKP

UM Zamość podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przystosowanie budynku Dworca PKP przy ul. Szczebrzeskiej 11 na działalność Centrum Integracji Społecznej w Zamościu w ramach zadania „Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 13.2 „Infrastruktura usług społecznych”. Wybrany wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Inwex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brody Małe 2C, 22-460 Szczebrzeszyn. Termin wykonania przedmiotu umowy  do dnia 16.12.2019 r. Łączne wynagrodzenie brutto 3 969 726,70 zł.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *