Będzie ciszej na os.Zamoyskiego

Na wniosek mieszkańców osiedla Zamojskiego, tut. Urząd wystąpił do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z prośbą o zniwelowanie nadmiernego hałasu wynikającego z ogłaszania komunikatów na stacji pasażerskiej Zamość Wschód. Otrzymaliśmy informację o „zmniejszeniu głośności wygłaszanych komunikatów w stopniu, który pozwala na zrozumiały przekaz informacji megafonowych dla podróżnych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.