Zamość – rusza „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi”

Mieszkańcy Zamościa mogą wnioskować do Miasta o pokrycie kosztów zaczipowania swojego czworonoga. Taką możliwość daje „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Zamościu na rok 2020”, który zaczyna obowiązywać od 7 maja.

Zgodnie z zapisami Programu, właściciel może zaczipować tylko jednego psa rocznie. Aby skorzystać z możliwości oznakowania czworonoga, właściciel powinien złożyć pismo z prośbą o sfinansowanie zabiegu do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość. Zabiegi elektronicznego znakowania psów, będą realizowane do wyczerpania środków finansowych w przeznaczonych na ten cel (to 5 tys. zł.).

Po dokonanym zabiegu właściciel psa ma obowiązek zgłosić (na własny koszt) dane o zaczipowanym zwierzęciu do powszechnie dostępnych baz danych, a następnie w ciągu 14 dni musi potwierdzić w Wydziale GKiOŚ wykonanie tej czynności.

Czipowanie psów będzie wykonywane w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Szczebrzeskiej 12, z którym Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu ma zawartą umowę na wykonywanie zabiegów.

Szczegółowe informacje dotyczące elektronicznego znakowania psów właścicielskich można uzyskać w godzinach pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Zamość pod numerem telefonu 84-677-24-45.

(info.UM foto.pixabay)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *