Termomodernizacja ZPS nr 3 im. Armii Krajowej

Miasto Zamość podpisało umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej (ul. J. Zamoyskiego 62) w Zamościu. Wykonawcą prac jest  firma „BUDMAT” Spółka jawna Tadeusz Rozmus, Józef Małysz z siedzibą w Zamościu.

Zakres prac obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe i demontażowe, termomodernizację ścian zewnętrznych z nową kolorystyką elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachów, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę pokrycia dachowego i świetlików dachowych, a także montaż nowej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami i wykonanie instalacji fotowoltaicznej (pełny zakres: https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=69030). Umowa z wykonawcą opiewa na 5 mln 999 tys. 940 zł brutto.  Prace mają się zakończyć do 31.08.2021r.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Zamościu” jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. (UM)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *