Kwalifikacja wojskowa 2017

W dniach 30 stycznia – 23 luty 2017 roku w Zamościu odbędzie się kwalifikacja wojskowa.
Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 1998 roku zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Zamość (wezwano 390 osób) oraz mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (125 osób). Stawiennictwu podlegają również kobiety wskazane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień (10 osób). Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Zamość przyjmować będzie w/w osoby codziennie (oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych) w Książnicy Zamojskiej ul. Kamienna 20 w godzinach 7.00-15.00 (tel: 84 627 11 54 wew.33 – czynny od 30.01.2017).
Osoba stawiająca się do kwalifikacji musi wziąć ze sobą:

– dokument tożsamości;
– posiadaną dokumentację medyczną, jeżeli dana osoba na coś choruje lub chorowała w przeszłości;
– fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
– dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
Osoba wzywana obowiązana jest stawić się w dniu i o godzinie wyznaczonej w imiennym wezwaniu. Z ważnych powodów istnieje możliwość zmiany terminu na inny dzień, należy jednak zgłosić taką potrzebę odpowiednio wcześniej. Pamiętać również należy, że nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten jest wymagalny na podstawie obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej rozplakatowanych na terenie miasta Zamość – w takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową, ponieważ wobec takiej osoby będzie nakładana grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

DANE STATYSTYCZNE:

Rocznik 1998 mężczyźni – wezwano – 390 osób;
Roczniki starsze 1993-1997 mężczyźni – wezwano – 125 osób.
Kobiety – wezwano – 10 osób.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *