Mniejsze kary za wycinkę

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Pod koniec sierpnia wejdą w życie nowe, bardziej elastyczne przepisy dotyczące ochrony drzew i krzewów.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów, jak i kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicowania wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy oraz poprawy efektywności nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa i krzewy.

20 lipca Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest usprawnienie funkcjonowania samorządów, w tym w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów, uregulowanych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nowe przepisy dotyczące  ochrony zadrzewień wejdą w życie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy – 28 sierpnia br.

Celem zmian jest m.in. wypełnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2014 r., w którym Trybunał uznał za niekonstytucyjne przepisy, które przewidywały obowiązek nałożenia kary pieniężnej za wycinkę drzewa bez wymaganego zezwolenia w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności, np. gdy usunięto obumarłe lub zagrażające bezpieczeństwu drzewo. Nowe przepisy uelastyczniają prawo w tym zakresie.

Info.: Newsletter 02/08/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *