Kobiety będą radzić w Zamościu

W Hetmańskim Grodzie powołano właśnie Zamojską Radę Kobiet. Zasiadają w niej panie o różnych poglądach politycznych, przekonaniach, doświadczeniach zawodowych. Wspólnie chcą działać na rzecz kobiet i Zamościa.

Rada Kobiet jest organem opiniodawczo – doradczym dla prezydenta miasta. Została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zamość Nr 62/2019 z dn. 8 marca. Przewodniczącą Rady została Katarzyna Wołoszyn, która zainicjowała jej powstanie.

Wiceprzewodniczącymi Rady są Lidia Stanisławek i Irena Kurzępa.

– Naszym celem jest praca na rzecz i dla kobiet. Chcemy stworzyć przestrzeń do kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami i specjalistami zajmującymi się problemami kobiet. Będziemy uwrażliwiać społeczeństwo na sytuację kobiet (i ich rodzin) zagrożonych wykluczeniem społecznym, samotnych matek, ofiar przemocy domowej. Będziemy wspierać kobiety przedsiębiorcze. Pracy jest dużo, ale panie, które zasiadają w Radzie są nie tylko wrażliwe, ale i pełne zapału do pracy. Różny jest też przekrój wiekowy: od dwudziestopięciolatki do pań w wieku bardzo dojrzałym. Chodzi o to, by połączyć młodzieńczy zapał, idealizm i energię z doświadczeniem, kompetencjami i przygotowaniem osób działających społecznie przez wiele lat- mówi Katarzyna Wołoszyn.

Członkinie Rady, której kadencja pokrywa się z kadencją samorządową, pełnią swe funkcje społecznie.

W radzie zasiadły:

-Małgorzata Bzówka – wiceprezydent Miasta Zamość, była dyrektor Wydziału Kultury UM

-Janina Gąsiorowska – magister mikrobiologii przemysłu spożywczego, długoletnia działaczka społeczna organizacji samorządowych, kobiecych i związków zawodowych, plebiscytowa Matka Chrzestna statku m/s „Ziemie Zamojska”.

– Lidia Stanisławek – emerytowana nauczycielka, działaczka społeczna i polityczna.

– Katarzyna Pelc – rehabilitantka, działaczka społeczna.

– Kamila Ćwiklińska – specjalistka do spraw sprzedaży, działaczka społeczna i polityczna.

– Marianna Fostakowska – restauratorka, filantropka, działaczka społeczna i polityczna.

– Barbara Gwiazdowska – emerytowana menadżerka, hotelarka, specjalistka do spraw marketingu.

– Elżbieta Tatarska – lekarka, kierownik zamojskiego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, promuje idee honorowego krwiodawstwa, działaczka społeczna.

– Maria Król – lekarka, animatorka ruchu na rzecz osób niepełnosprawnych, przewodnicząca Stowarzyszenia Krok za krokiem w Zamościu.

– Bożena Rusinek – emerytowana architekt biura projektowego, wieloletnia opiekunka w ramach rodziny zastępczej, działaczka społeczna, Zamościanka z wyboru.

– Małgorzata Ryczek –  restauratorka, filantropka, bizneswoman, działaczka społeczna.

– Irena Kurzępa – nauczycielka akademicka, działaczka społeczna, członkini Lubelskiego Zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

– Katarzyna Wołoszyn – menadżerka, nauczycielka, językoznawczyni, działaczka kulturalna, społeczna i polityczna

– Ewa Chapko – aktywna zawodowo psycholożka, dziennikarka.

(inf. i fot. UM Zamość)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.