Będzie przebudowa ulic: Wojska Polskiego i Starowiejskiej

W dniu 4 kwietnia br. podpisano umowę z wykonawcą robót  ZAKŁADEM BUDOWLANO – TRANSPORTOWYM „DROGMOST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mokre 24D, 22-400 Zamość oraz przekazano plac budowy na realizację zadania „Przebudowa ulic: Wojska Polskiego i Starowiejskiej”

Zakres rzeczowy projektu:

Zadanie „Przebudowa ulic: Wojska Polskiego i Starowiejskiej” obejmuje swoim zakresem między innymi: przebudowę nawierzchni dróg, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo – rowerowych, wymianę wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych, przestawienie istniejących słupów oświetleniowych.

Zadanie współfinasowane jest ze środków własnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 10 909 133,72 zł

Cel i efekt projektu:

– poprawa infrastruktury drogowej,

– poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym poprzez przebudowę chodnika, ścieżek oraz ciągu pieszo-rowerowego,

– likwidacja barier architektonicznych (elementy nawierzchni zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zaniżenie krawężników i wbudowanie płytek integracyjnych koloru żółtego z wypustkami na przejściach dla pieszych),

– zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,

– poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Termin realizacji zadania: kwiecień – listopad 2023 r. /UM

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *