Dla miłośników poezji, literatury i muzyki – czyli Ulica Poetycka w Zamościu

Już w najbliższy piątek (7 września) wystartuje trzydniowa wrześniowa odsłona zamojskiej 11. Ulicy Poetyckiej.

W edycji czerwcowej gościli autorzy – zamościanie, na co dzień mieszkańcy naszego miasta oraz Piotr Szewc – pisarz, który w sposób niezwykły wpisał Zamość do literatury polskiej.

Obecność Leśmiana podkreśliło odsłonięcie rzeźby Srebronia  oraz realizacja filmu Drzewa książkowe.

Wrześniową Ulicę Poetycką otworzą spotkania z udziałem Andrzeja Stasiuka, Krzysztofa Siwczyka, Krzysztofa Orzechowskiego oraz grona autorów, w których biografie miasto i okolice roztoczańskie wplotły się żywotnym akcentem: Urszula Kozioł, Marcin Sendecki, Justyna Czechowska, Aneta Kamińska, Maciej Topolski, Tomasz Wybranowski.

Pamięć Marka Grechuty przywołają wiersze poety-pieśniarza czytane w Salonie Poezji.

Program Ulicy Poetyckiej prezentuje się następująco:

7 WRZEŚNIA (PIĄTEK)

16:30 – Wernisaż Poezja Liter

Wystawa poezji konkretnej Juliusza Erazma Bolka.

Ekspozycja prac, których autorem jest Juliusz Erazm Bolek, zajmujący się eksperymentami dotyczącymi poezji, w odniesieniu do formy i treści. Autor publikował swoje wiersze na etykietach samoprzylepnych (vlepki), obrusach, powłoczkach, płytach ceramicznych, malował utwory na jezdniach, a także przy użyciu laserów. “Poezja tradycyjna opisuje obraz. Poezja konkretna pisze obrazem.”

Wystawa w holu Zamojskiego Domu Kultury – otwarta dla zwiedzających od 7 do 20 września br.

17:00 – Spotkania Autorskie – ZAMOJSKI DOM KULTURY

Andrzej Stasiuk, Krzysztof Siwczyk, Marcin Sendecki, Justyna Czechowska, Aneta Kamińska, Maciej Topolski, Tomasz Wybranowski.

Rozmowy wokół wierszy, esejów, felietonów, z akcentem literatur ukraińskiej i skandynawskiej oraz motywem zamojskim.

-Aleksandra Zińczuk i Łukasz Marcińczak – spotkanie z Andrzejem Stasiukiem oraz Krzysztofem Siwczykiem

Aleksandra Zińczuk – ur. 1981 r., pochodzi z Włodawy. Z wykształcenia literaturoznawca, teatrolog. Poetka, eseistka, edukatorka, aktywistka społeczna, kuratorka wystaw i instalacji artystycznych, autorka i redaktorka licznych artykułów i wydawnictw poświęconych filozofii kultury, dziedzictwu historycznemu, pamięcioznawstwu. Autorka debiutanckiego tomu poetyckiego “Ja de” (Sopot, seria Biblioteki „Toposu”, 2018). Redaktor naczelna czasopisma internetowego „Kultury Enter” (kulturaenter.pl). Mieszka i pracuje w Lublinie.

Łukasz Marcińczak – ur. 1971 w Łodzi. Absolwent filozofii UMCS, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, redaguje pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS „AS UMCS”. Stały współpracownik „Akcentu”, na łamach którego ogłasza eseje, recenzje i szkice na temat twórców z kręgu „Kultury” paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny. Autor tomu poetyckiego” Profil odciśnięty w glinie” (2002) oraz zbiorów: “Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach” (2013) i “Świat trzeba dokończyć. Rozmowy o imponderabiliach” (2017). Najważniejsze eseje zebrał w tomie “Kamienie pachnące szafranem”(2016).

-Małgorzata Mazur i Piotr Linek – spotkanie z Marcinem Sendeckim, Justyną Czechowską, Anetą Kamińską, Maciejem Topolskim, Tomaszem Wybranowskim

Piotr Linek – ur. w 1964 r. w Zamościu. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Animator kultury. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w I L O im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Kieruje działem literackim „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”. Autor poetyckich książek. Debiutował zbiorem wierszy „ na biegunach…” (1990). Za „Chemię zdziwienia” (2005) otrzymał nagrodę im. Anny Kamieńskiej przyznawaną najlepszym książkom poetyckim Lubelszczyzny.

Małgorzata Mazur – Pochodzi z Bełżca. Jest redaktor prowadzącą „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” oraz dziennikarką „Tygodnika Zamojskiego”. Recenzuje książki. Opublikowała kilka przewodników po Zamojszczyźnie.

-Eliza Leszczyńska-Pieniak – spotkanie z Krzysztofem Orzechowskim

Eliza Leszczyńska-Pieniak – ur. 1974 w Zamościu. Absolwentka teatrologii UJ i Podyplomowych Studiów Humanistycznych PAN, nauczycielka języka polskiego w III L O im. C. K. Norwida w Zamościu. Stała współpracowniczka „Akcentu”, na łamach pisma publikuje artykuły, wywiady i reportaże. Mieszka w Zamościu.

-Tomasz Wybranowski – spotkanie z Urszulą Kozioł

Tomasz Wybranowski – dziennikarz prasowy i radiowy, krytyk i publicysta, poeta i literat. Obecnie związany z Radiem WNET Krzysztofa Skowrońskiego, oraz PolskaLive. Autor rozmów z literatami. Rozmówcami dziennikarza (m.in.) byli Wisława Szymborska i Zbigniew Herbert.

8 WRZEŚNIA (SOBOTA)

Od 10:00 – Warsztaty literackie -prowadzi Justyna Czechowska – ZAMOJSKI DOM KULTURY

Justyna Czechowska – literaturoznawczyni, animatorka kultury, tłumaczka ze szwedzkiego i norweskiego, autorka artykułów, antologii i wywiadów. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Badań Literackich i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Pracowała między innymi jako nauczycielka kreatywnego pisania i agentka literacka. Swoje przekłady publikowała w czasopismach w Polsce i w Skandynawii. Przełożona przez nią książka Kristin Berget „Der ganze Weg” była nominowana w drugiej edycji konkursu Europejski Poeta Wolności. Od 2015 r. współtworzy program festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu. W Stowarzyszeniu jest przewodniczącą kapituły nagrody Lew Hieronima, a od października 2017 r. prezeską. Jest laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za przekład książki Linn Hansén „Przejdź do historii”.

17:00 -Jazz i poezja – koncert Agi Zaryan – znanej, utalentowanej wokalistki jazzowej i interpretatorki śpiewanych wierszy m. in. Miłosza, Świrszczyńskiej – RYNEK WIELKI.

17:30 – Spotkania autorskie – HOTEL 77 (ul. Zamenhofa 7)

Krzysztof Orzechowski. Rozmowa wokół książki “Teatr świata – świat teatru”.

Krzysztof Orzechowski -aktor, reżyser, pedagog. Zagrał szereg ról aktorskich i zrealizował ponad 40 spektakli w Warszawie, Krakowie oraz w TVP. Dyrektor krakowskich teatrów: Bagatela (1997-1999) i Tetaru im. J. Słowackego (1999-2016). Prowadzi zajęcia na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej. W 2002 r. otworzył wspólnie z Anna Dymną Krakowski Salon Poezji. Obecnie Salony Poezji działają w 40 polskich miastach (także w Zamościu) oraz w Szwecji, Irlandii, Kanadzie, na Litwie.Krzysztof Orzechowski jest autorem książki wspomnieniowej “Podróż do kresu pamięci” (Wydawnictwo Bosz 2015) oraz wyboru felietonów “Teatr świata – świat teatru” (Wydawnictwo Universitas, Kraków 2017).

-Urszula Kozioł. Rozmowa o nowym tomie poezji “Ucieczki” oraz o Zamościu w twórczości poetki.

Urodziła się w Rakówce na Zamojszczyźnie. Jest poetką, autorką powieści, felietonów i form dramaturgicznych. Wśród 39 opublikowanych książek są 22 tomy wierszy, tłumaczonych m.in. na angielski, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski, serbski, hiszpański, niderlandzki. W Wydawnictwie Literackim ukazał się najnowszy tom pt. “Ucieczki” (Kraków 2016). Poetka jest laureatką wielu polskich i międzynarodowych nagród literckich, statnio – Wrocławskiej Nagrody Literackiej Silesius (2011) oraz Nagrody m. st. Warszawy (2015). Nosi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1972 r. pracuje w redakcji “Odry”. Mieszka we Wrocławiu.

Urszula Kozioł dzieciństwo i wczesną młodość spędziła na Zamojszczyźnie. Najpierw była Rakówka, a potem Zamość – do matury. W Zamościu uczyła się w Gimnazjum i Liceum im. M Konopnickiej. O gimnazjum, życiu w powojennym mieście, czytaniu poezji – także Leśmianowych, napisała w opowiadaniu pt. “Z powodu Puszkina”. Pejzaż kraju lat młodości odnajdujemy w powieści “Postoje pamięci”, jak też w wierszach i felietonach. Rodzice pisarki byli nauczycielami o zamiłowaniach społecznikowskich, sala Archiwum Państwowego w Zamościu nosi imię Hipolita Kozioła dla upamiętnienia zasług organizatora Archiwum Zamojskiego.

9 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)

10:00 – Szlakiem literackiego Zamościa – Stare Miasto

Spacer – prowadzi Agnieszka Linek.

Teksty czytają goście Ulicy Poetyckiej.

Spotykamy się na Rynku Wodnym. Spacer szlakiem literackiego Zamościa prowadzi Agnieszka Linek z wykształcenia i zamiłowania historyk i przewodnik turystyczny. Spacer wiedzie śladami Bolesława Leśmiana, Adama Szczerbowskiego, Stefana Millera.

12:00 – Krakowski Salon Poezji – RYNEK WODNY

Wiersze Marka Grechuty.

Czyta – Jarosław Tomica.

Muzyka – Łukasz Jemioła.

Marek Grechuta mieszkał w Zamościu przy ulicy Grodzkiej 7, w czasach licealnych grał w zespole rockadrollowym Band, stworzył archiktoniczny projekt Domu Muzyki na zamojskim Rynku.

Wiersze poety interpretują:

Jarosław Tomica – aktor, absolwent wydziału warszawskiej PWST w Białymstoku. Założyciel Kompanii “Teatr”. Aktor Sceny Prapremier InVitro i Teatru im. J. Osterwy w Lublinie.

Łukasz Jemioła – wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, ma przydomek człowiek – piosenka. Wydał płytę Jemioła. Występuje w cyklicznej audycji Radia lublin Halo Kultura. Laureat licznych festiwali. Uczestnik X-faktor. Otrzymał I nagrodę w konkursie na interpretacje piosenek z repertuaru Marka Grechuty – na Grechuta Festival.

Goście Ulicy Poetyckiej:

Andrzej Stasiuk– urodził się w 1960 roku w Warszawie. Mieszka w Beskidzie Niskim. Prozaik i eseista. Autor “Murów Hebronu”, “Dukli”, “Opowieści galicyjskich”, “Dziewięciu”, “Jadąc do Babadag”, “Taksimu”, “Dziennika pisanego później”, “Grochowa”, “Nie ma ekspresów przy żółtych drogach”, “Wschodu”, “Osiołkiem”, i kilku innych książek. Laureat paru nagród, m.in. Nagrody im. Samuela Bogumiła Lindego 2002, Nagrody im. Adalberta Stiftera 2005, Nagrody Literackiej Nike 2005, Międzynarodowej Nagrody Literackiej Vilenica 2008, Nagrody Literackiej Gdynia 2010, Nagrody Forum Ekonomicznego i Miasta Krakowa “Nowa Kultura Nowej Europy” im. Stanisława Vincenza 2011, Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011 w dziedzinie literatury, Nagrody Literackiej m. st. Warszawy 2015 i Austriackiej Nagrody Państwowej w dziedzinie literatury europejskiej 2016. Jego książki są tłumaczone na niemal wszystkie języki europejskie, a także na koreański. Ostatnio opublikował Kroniki beskidzkie i światowe (Wołowiec 2018).

Krzysztof Siwczyk – urodzony w 1977 roku w Knurowie. Poeta, eseista, recenzent literacki. Bywa aktorem, zagrał m.in. tytułową rolę w filmie Wojaczek (reż. Lech Majewski), za którą był nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej (2000). Jest autorem jedenastu tomów wierszy oraz czterech książek krytyczno-literackich i eseistycznych. Publikuje felietony w “Polityce”. W 2018 r. roku był dyrektorem artystycznym Festiwalu Miłosza w Krakowie. Pracuje w Instytucie Mikołowskim. Mieszka w Gliwicach. Ostatnio opublikował tom wierszy “Jasnopis”(Wydawnictwo a5, Kraków 2016) oraz książkę esejów “Koło miejsca/Elementarz” (Czytelnia sztuki, Gliwice 2016) nagrodzoną Nagrodą Literacką Gdynia w kategorii esej.

Krzysztof Orzechowski -aktor, reżyser, pedagog. Zagrał szereg ról aktorskich i zrealizował ponad 40 spektakli w Warszawie, Krakowie oraz w TVP. Dyrektor krakowskich teatrów: Bagatela (1997-1999) i Tetaru im. J. Słowackego (1999-2016). Prowadzi zajęcia na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej. W 2002 r. otworzył wspólnie z Anna Dymną Krakowski Salon Poezji. Obecnie Salony Poezji działają w 40 polskich miastach (także w Zamościu) oraz w Szwecji, Irlandii, Kanadzie, na Litwie.Krzysztof Orzechowski jest autorem książki wspomnieniowej “Podróż do kresu pamięci” (Wydawnictwo Bosz 2015) oraz wyboru felietonów “Teatr świata – świat teatru” (Wydawnictwo Universitas, Kraków 2017).

Juliusz Erazm Bolek – pisarz, twórca cyklu kalendarzy i plakatów poetyckich oraz kompozycji wizualnych poezji konkretnej. Wydał kilkanaście książek. Ostatnio – poemat “Corrida” został wyróżniony tytułem Wiersz Roku (2017). Redaktor pisma ENIGMA. Ludzie. Sztuka. Myśli. O artyście zrealizowano dwa filmy dokumentalne: „Wlepkarz” w reżyserii Zbigniewa Kowalewskiego i Poeta w reżyserii Piotra Kulisiewicza. Juliusz E. Bolek jest autorem 20 indywidualnych wystaw, w Zamościu przedstawi Poezję Liter – wystawę poezji konkretnej.

Autorzy z naszych stron:

Urszula Kozioł – urodziła się w Rakówce na Zamojszczyźnie. Jest poetką, autorką powieści, felietonów i form dramaturgicznych. Wśród 39 opublikowanych książek są 22 tomy wierszy, tłumaczonych m.in. na angielski, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski, serbski, hiszpański, niderlandzki. W Wydawnictwie Literackim ukazał się najnowszy tom pt. “Ucieczki” (Kraków 2016). Poetka jest laureatką wielu polskich i międzynarodowych nagród literckich, statnio – Wrocławskiej Nagrody Literackiej Silesius (2011) oraz Nagrody m. st. Warszawy (2015). Nosi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1972 r. pracuje w redakcji “Odry”. Mieszka we Wrocławiu. Urszula Kozioł dzieciństwo i wczesną młodość spędziła na Zamojszczyźnie. Najpierw była Rakówka, a potem Zamość – do matury. W Zamościu uczyła się w Gimnazjum i Liceum im. M Konopnickiej. O gimnazjum, życiu w powojennym mieście, czytaniu poezji – także Leśmianowych, napisała w opowiadaniu pt. “Z powodu Puszkina”. Pejzaż kraju lat młodości odnajdujemy w powieści “Postoje pamięci”, jak też w wierszach i felietonach. Rodzice pisarki byli nauczycielami o zamiłowaniach społecznikowskich, sala Archiwum Państwowego w Zamościu nosi imię Hipolita Kozioła dla upamiętnienia zasług organizatora Archiwum Zamojskiego.

Marcin Sendecki – urodził się w 1967 roku w Gdańsku, dorastał w Tomaszowie Lubelskim, mieszka w Warszawie. Jest autorem kilkunastu książek i arkuszy poetyckich, a także współautorem (z Andrzejem Sosnowskim i Bohdanem Zadurą) przekładu „Trzech poematów” Jamesa Schuylera (Biuro Literackie, 2012). Wspólnie z Marcinem Baranem i Marcinem Świetlickim zredagował dwa zbiory wierszy kryminalnych: „Długie pożegnanie. Tribute to Raymond Chandler” (Zebra, 1997) i „Żegnaj, laleczko. Wiersze noir” (EMG, 2010). Opublikował też antologię „Pogoda ziemi. Wiersze polskie po 1918 roku” (Eurograf, 2010). W ostatnich latach ukazały się jego wiersze zebrane „Błam. 1985–2011” (BL, 2012), wybory „Marcin Sendecki. Antologia” (w serii „Poezja polska” wydawnictwa Hachette, 2013) i „Pamiątka z celulozy” (WBPiCAK, 2014, pod redakcją Pawła Mackiewicza) oraz tomy „Przedmiar robót (BL, 2014), nagrodzony Silesiusem dla „najlepszej książki poetyckiej roku”, „Lamety” (BL, 2015) i „W” (BL, 2016, II wyd. 2017), wyróżnione Nagrodą „Odry” i Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej. Kilka miesięcy temu w Instytucie Mikołowskim wydał tom „11 przypisów do 22 oraz 33 inne obiekty tekstowe”.

Justyna Czechowska – literaturoznawczyni, animatorka kultury, tłumaczka ze szwedzkiego i norweskiego, autorka artykułów, antologii i wywiadów. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Badań Literackich i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Pracowała między innymi jako nauczycielka kreatywnego pisania i agentka literacka. Swoje przekłady publikowała w czasopismach w Polsce i w Skandynawii. Przełożona przez nią książka Kristin Berget „Der ganze Weg” była nominowana w drugiej edycji konkursu Europejski Poeta Wolności. Od 2015 r. współtworzy program festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu. W Stowarzyszeniu jest przewodniczącą kapituły nagrody Lew Hieronima, a od października 2017 r. prezeską. Jest laureatką Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za przekład książki Linn Hansén „Przejdź do historii”.

Aneta Kamińska – poetka, tłumaczka, polonistka. Urodziła się w Szczebrzeszynie, pochodzi z Zamościa, mieszka w Warszawie. Pracuje jako lektorka języka polskiego dla obcokrajowców. Autorka tomików: “Wiersze zdyszane” (Zamość 2000), “Zapisz zmiany” (SDK, Warszawa 2004) oraz “Czary i mary” (hipertekst) (Warszawa 2007; wersja internetowa hipertekstu: www.czary-i-mary.pl). Tłumaczy najnowszą poezję ukraińską. Wydała zbiory przekładów wierszy Nazara Honczara, Hałyny Tkaczuk, Chrystii Wenhryniuk, Borysa Humeniuka oraz autorskie antologie nowej literatury ukraińskiej. Jest współautorką antologii “Portret kobiecy w odwróconej perspektywie”. 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy (Wydawnictwo Fa-art, Katowice 2013).

Maciej Topolski – urodzony w 1989. Prozaik, krytyk literacki. Publikował m.in. w Odrze, Lampie, Korespondencji z Ojcem, Ricie Baum. Współpracuje z Fundacją im. Tymoteusza Karpowicza i Biurem Literackim. Redaktor serwisu Niedoczytania.pl. Jeden z założycieli inicjatywy Dworzec Wschodni. Debiutancki tomik Macieja Topolskiego “Na koniec idą” zyskał nominację do Gdyńskiej Nagrody Literackiej 2018.

Tomasz Wybranowski – roztoczanin z serca Zamojszczyzny, rocznik 1972. Absolwent polonistyki na UMCS. Studiował także jako wolny słuchacz filozofię i politologię. Doktorant wydziału Nauk Politycznych UMCS. Pracował w radiu Centrum, Puls, Top, oraz kieleckim TAK, był korespondentem radiowej Trójki. Od 2005 roku – w Irlandii. Był redaktorem naczelnym miesięcznika Wyspa oraz Kuriera Polskiego, a także korespondentem Polskiego Radia i Informacyjnej Agencji Radiowej oraz Radia Vox. Obecnie – wydawca i prezenter programu Polska Tygodniówka w dublińskiej rozgłośni NEAR 90, 3 FM. W Radiu WNET (Polska) pojawia się jego autorski program Irlandzka Polska Tygodniówka. Realizuje cykl programów o historii muzyki światowej Muzyczne Terapie. Gości w austriackim Radiu FRO. Prowadzi Listę Przebojów Polisz Czart. Tomasz Wybranowski wyróżniony został przez środowiska polonijne w Irlandii nagrodą dziennikarz roku 2010. Rok 2011 przyniósł mu nominację do nagrody Polak roku w Irlandii. Wydał trzy przewodniki po Irlandii. Jest autorem czterech tomików wierszy: “Oczy, które…” (1990), “Czekanie na świt” (1992), “Biały” (1995) i najnowszy “Nocne Czuwanie” (2012). Obecnie przygotowuje publikację na temat polskiej muzyki rockowej w czasie zrywu wolnościowego 1977–1990.

Spotkania autorskie poprowadzą:

Aleksandra Zińczuk i Łukasz Marcińczak – spotkanie z Andrzejem Stasiukiem oraz Krzysztofem Siwczykiem

Aleksandra Zińczuk – ur. 1981 r., pochodzi z Włodawy. Z wykształcenia literaturoznawca, teatrolog. Poetka, eseistka, edukatorka, aktywistka społeczna, kuratorka wystaw i instalacji artystycznych, autorka i redaktorka licznych artykułów i wydawnictw poświęconych filozofii kultury, dziedzictwu historycznemu, pamięcioznawstwu. Autorka debiutanckiego tomu poetyckiego “Ja de” (Sopot, seria Biblioteki „Toposu”, 2018). Redaktor naczelna czasopisma internetowego „Kultury Enter” (kulturaenter.pl). Mieszka i pracuje w Lublinie.

Łukasz Marcińczak – ur. 1971 w Łodzi. Absolwent filozofii UMCS, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, redaguje pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS „AS UMCS”. Stały współpracownik „Akcentu”, na łamach którego ogłasza eseje, recenzje i szkice na temat twórców z kręgu „Kultury” paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny. Autor tomu poetyckiego” Profil odciśnięty w glinie” (2002) oraz zbiorów: “Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach” (2013) i “Świat trzeba dokończyć. Rozmowy o imponderabiliach” (2017). Najważniejsze eseje zebrał w tomie “Kamienie pachnące szafranem”(2016).

Małgorzata Mazur i Piotr Linek – spotkanie z Marcinem Sendeckim, Justyną Czechowską, Anetą Kamińską, Maciejem Topolskim, Tomaszem Wybranowskim

Piotr Linek – ur. w 1964 r. w Zamościu. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Animator kultury. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w I L O im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Kieruje działem literackim „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”. Autor poetyckich książek. Debiutował zbiorem wierszy „ na biegunach…” (1990). Za „Chemię zdziwienia” (2005) otrzymał nagrodę im. Anny Kamieńskiej przyznawaną najlepszym książkom poetyckim Lubelszczyzny.

Małgorzata Mazur – pochodzi z Bełżca. Jest redaktor prowadzącą „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” oraz dziennikarką „Tygodnika Zamojskiego”. Recenzuje książki. Opublikowała kilka przewodników po Zamojszczyźnie.

Eliza Leszczyńska-Pieniak – spotkanie z Krzysztofem Orzechowskim

Eliza Leszczyńska-Pieniak – ur. 1974 w Zamościu. Absolwentka teatrologii UJ i Podyplomowych Studiów Humanistycznych PAN, nauczycielka języka polskiego w III L O im. C. K. Norwida w Zamościu. Stała współpracowniczka „Akcentu”, na łamach pisma publikuje artykuły, wywiady i reportaże. Mieszka w Zamościu.

Tomasz Wybranowski – spotkanie z Urszulą Kozioł

Tomasz Wybranowski – dziennikarz prasowy i radiowy, krytyk i publicysta, poeta i literat. Obecnie związany z Radiem WNET Krzysztofa Skowrońskiego, oraz PolskaLive. Autor rozmów z literatami. Rozmówcami dziennikarza (m.in.) byli Wisława Szymborska i Zbigniew Herbert.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.