Konkurs Fotograficzno- Plastyczny „Kocie sprawy” – Zamość 2017 NAGRODZENI

Komunikat z posiedzenia komisji VIII Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno -Plastycznego „Kocie sprawy” – Zamość 2017

Na konkurs organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu pod Honorowym Patronatem Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka we współpracy z Zamojską Fundacją dla Zwierząt i Środowiska ZEA, Zarządem Osiedla Kilińskiego w Zamościu, Salonem Firmowy „Meblik” w Zamościu oraz Radą Rodziców MDK wpłynęło 888 prac plastycznych, 316 prac fotograficznych oraz 6 prac indywidualnych z 88 placówek. 37 prac nie spełniło wymogów regulaminu.

Komisja w składzie:
1. Stanisław Orłowski – artysta, fotograf, honorowy członek Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego – przewodniczący jury
2. Jan Cios –Redaktor Naczelny portalu internetowego www.zyciezamoscia.pl, fotograf- członek jury
3. Marta Pfeifer – przedstawiciel Zarządu Osiedla Kilińskiego w Zamościu– członek jury
4. Agnieszka Bida – pracownik MDK w Zamościu – sekretarz jury postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

Część Fotograficzna- przedszkola i szkoły
Kategoria I – uczniowie do lat 12

Nagrody:
I nagroda: Aleksandra Sokół, lat 10, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zamościu, n-l Katarzyna
Sochań- Krupa, Agnieszka Frykowska;
II nagroda: Wojciech Feliks Sokołowski, lat 7, praca indywidualna;
III nagroda: Filip Wronka, lat 9, Szkoła Podstawowa w Machnowie Nowym,n-l Anna Słoboda;
Wyróżnienie:
Zuzanna Jakubus, lat 12, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, n-l Anna Woś;

Kategoria II – uczniowie powyżej lat 12
Nagrody:
I nagroda: Zuzanna Pawelec, lat 13, Gimnazjum w Starym Zamościu, n-l Anna Chabros;
II nagroda: Katarzyna Majewska – praca indywidualna;
III nagroda: Julia Łukasik, lat 15, Gimnazjum Nr 6 w Lublinie, n-l Wojciech Tesarczyk;

Wyróżnienie:
Sandra Spasowicz, lat 15, Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, n-l Anna Woś;

Część Fotograficzna- ośrodki kultury i inne placówki
Kategoria I – uczniowie do lat 12

Wyróżnienia:
Katarzyna Szcząchor, lat 11, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu,n-l Barbara Łuczka; Patrycja Albingier, lat 11, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu, n-l Barbara Łuczka;

Kategoria II – uczniowie powyżej lat 12
Nagrody:
I nagroda: Joanna Kozieł, lat 14, Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie, n-l Anna Asyngier- Kozieł;
II nagroda: Anna Laszuk, lat 18, Bialskie Centrum Kultury, n-l Małgorzata Piekarska;
III nagroda: Adam Piekarski, lat 14, Bialskie Centrum Kultury, n-l Małgorzata Piekarska;

Wyróżnienia:
Anna Ciszewska, lat 21, Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie, n-l Anna Asyngier –Kozieł; Kamil Sobczak, lat16, Bialskie Centrum Kultury, n-l Małgorzata Piekarska;

Część Plastyczna- przedszkola i szkoły

Kategoria I – przedszkola
Nagrody:
I nagroda: Aleksandra Słupska, lat 5, Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu, n-l Anna
Fałaga, Aneta Sznajdrowicz;
II nagroda: Jakub Płatek, lat 4, Przedszkole Miejskie Nr 10 w Zamościu,n-l Janina Wójcik, Marzena Jaworska;
III nagroda: Oskar Gierczak, lat 5, Zespół Szkół w Żdanowie, n-l Maria Kuźma, Sylwia Soboń;

Wyróżnienie:
Julia Złomaniec, lat 6, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
Smart School w Zamościu, n-l Agnieszka Hałasa;

Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych klas I-III
Nagrody:
I nagroda: Amelia Jałkowska, lat 9, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu, n-l Elżbieta Seńko;
II nagroda: Alicja Junak, lat 8, Szkoła Podstawowa Nr 30 w Lublinie, n-l Małgorzata
Strzelec- Matuszkiewicz;
III nagroda: Bruno Rybczyński, lat 8, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu, n-l Elżbieta
Karol;

Wyróżnienie:
Dominika Huba, lat 8, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, n-l Anna Zawadzka;

Kategoria III – uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI
Nagrody:
I nagroda: Paulina Czerwińska, lat 12, Szkoła Podstawowa Nr 44 w Lublinie,
n-l Małgorzata Dąbrowska;
II nagroda: Julia Pawlik, lat 11, Szkoła Podstawowa Nr 29 w Lublinie, n-l Małgorzata
Basińska;
III nagroda: Nela Skrzypek, lat 11, Szkoła Podstawowa Nr 29 w Lublinie, n-l Małgorzata Basińska;

Wyróżnienia:
Szymon Turek, lat 11, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zamościu, n-l K. Kopciowska;
Wiktoria Czernij, lat 11, Szkoła Podstawowa w Rudniku, n-l Justyna Malinowska;

Kategoria IV – uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Nagrody:
I nagroda: Agata Łaba, lat 15, Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Hrubieszowie, n-l Aneta
Derlak;
II nagroda: Ewa Misztal, lat 17, II Liceum Ogólnokształcące w Zamościu- praca indywidualna;
Wyróżnienie:
Emil Szerafin, lat 14, Gimnazjum Nr 16 w Lublinie, n-l Wioletta Oszajca;

Część Plastyczna- ośrodki kultury i inne placówki
Kategoria I – przedszkola

Nagrody:
I nagroda: Milena Myszak, lat 6, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, n-l Anna Świca;
Wyróżnienie: Lena Jańczuk, lat 6, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Krasnymstawie, n-l Anna Sulkowska;

Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych klas I-III
Nagrody:
I nagroda: Aleksandra Czajka, lat 7, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, n-l Irena
Oręziak – Kupczak;
II nagroda: Anna Bondyra, lat 8, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, n-l Wioletta
Brzozowska;
III nagroda: Paulina Trybalska, lat 7, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, n-l Irena
Oręziak – Kupczak;

Wyróżnienie:
Natalia Dobosz, lat 9, Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, n-l Agnieszka Żuk-
Słabek;

Kategoria III – uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI

Nagrody:
I nagroda: Agata Budzyńska, lat 12, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, n-l Magdalena Cieplechowicz- Buczak;
II nagroda: Beniamin Gleń, lat 11, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, n-l Irena Oręziak – Kupczak;
III nagroda: Aleksandra Zborowska, lat 11, Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, n-l Agnieszka Żuk- Słabek;

Wyróżnienie:
Oliwia Kuźma, lat 12, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, n-l Magdalena
Cieplechowicz- Buczak;

Kategoria IV – uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Nagrody:
I nagroda: Magdalena Franczak, lat 17, Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu, n-l Małgorzata Piaseczna;
II nagroda: Karolina Kaczor, lat 16, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, n-l Anna Świca;
III nagroda: Marta Sołoducha, lat 16, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, n-l Anna Świca;

Wyróżnienie:
Emilia Brykner, lat 13, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, n-l Magdalena
Cieplechowicz- Buczak;

Przyznano następujące nagrody specjalne:
Nagroda specjalna ufundowana przez Zamojską Fundację dla Zwierząt i Środowiska
ZEA: Aleksandra Farion, lat 15, Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, n-l Anna Świca;

Nagroda specjalna ufundowana przez Zarząd Osiedla Kilińskiego w Zamościu:
Alicja Sikorska, lat 5, Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, n-l Joanna Kawęcka;

Nagroda specjalna ufundowana przez Salon Firmowy „Meblik” w Zamościu:
Aleksandra Branecka, lat 14, Katolickie Gimnazjum w Zamościu, n-l Ewa Wolanin;

Nagroda specjalna Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela
Makuszyńskiego w Zamościu: Jagoda Słupczyńska, lat 15, Zespół Szkól Nr 5 w Zamościu, praca indywidualna; Anna Ohirko, lat 13, Gimnazjum Nr 1 w Biłgoraju, n-l Anna Bielak;

Nagroda specjalna Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu Pana Andrzeja Szumowskiego: Katarzyna Łaniszewska, lat 16, Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, n-l Agnieszka Żuk – Słabek; Diana Berdak, lat 18, I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu, n-l Magdalena Lis;

Jury składa serdeczne podziękowanie dla wszystkich uczestników konkursu za pomysłowość  oraz umiejętne przedstawienie tematu i celów konkursu. Podsumowanie konkursu i  otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się  22 lutego 2017 roku (tj. środa) o godz. 13.30, w Galerii Sztuki Dziecka MDK „Na Kamiennej” w Zamościu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.