Jubileusz 50-lecia Bursy Międzyszkolnej Nr 1

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu obchodziła piękny bo złoty jubileusz swojego powstania. Czas szybko leci i ani byli dyrektorzy, kierownicy, pracownicy kiedyś internatu a obecnie Bursy się spostrzegli a tu strzeliła 50- tka. Z tej to okazji 17 lutego 2017 r odbyło się świętowanie jubileuszu rozpoczynające mszą dziękczynną o godz.8.30 za te wszystkie lata w Kościele pw. św.Michała Archanioła pod przewodnictwem Bp.Mariana Rojka. Następnie dalsze uroczystości odbywały się w świetlicy Bursy przy ul. Okrzei 6. Dyrektor Bursy Lucjan Gnyp przedstawił krótką historię z lat funkcjonowania Bursy.

Pamiętając o historii i miejscu na którym znajduje się Bursa ( Lata 1941-1943  Był tu obóz przejściowy – ponad barakami widać budynki dawnego carskiego aresztu a obecnie zakładu karnego. “Przy ulicy Lubelskiej, między ulicami Okrzei i Wiejską, na obszernym kartoflisku i dziś jeszcze można spotkać ocementowane doły, Są to ostatnie ślady czternastomiesięcznego istnienia tu obozu. Pierwotnie był to “lager” dla jeńców radzieckich, w roku 1942 przeznaczono go dla celów systematycznej akcji wysiedleńczej, która miała rozpocząć się późną jesienią.”) delegacja złożyła przed pomnikiem wiązankę kwiatów i zapaliła znicze.
Odbyły się wystąpienia zaproszonych gości, byłych wychowanków, prezentacja: „Z kart kroniki placówki”, część artystyczna w wykonaniu dyr. Bursy wraz z obecnymi wychowankami  i na zakończenie oczywiście jubileuszowy tort.

14.01.1967 roku odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Rzemiosł Budowlanych wraz z internatem w nowych budynkach, u zbiegu ulic Lubelskiej i Okrzei. Naukę w nowym obiekcie szkolnym rozpoczęto 17 stycznia, a internat został zasiedlony przez uczniów 31.01.1967 roku. W kolejnych latach szkoła zmieniała nazwę na Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Zamościu, Zespół Szkół Budowlanych w Zamościu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu.

Placówka, jako internat szkolny funkcjonowała do 2000 roku. Kolejnymi kierownikami internatu byli: Pan Józef Pikor, od 1.09.1969 r. Pan Lucjan Grzesiuk, późniejszy wicedyrektor szkoły, od 1.09.1975 r. Kierownikiem internatu był Pan Ryszard Stadnik, póżniejszy wicedyrektor szkoły, a następnie wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty.
Jednocześnie 01.09.1975 roku zastępcą kierownika internatu został Pan Romuald Michalski, który po czterech latach awansował na kierownika placówki i funkcję tę pełnił do 31.07.2000 roku, czyli do końca funkcjonowania Internatu Zespołu Szkół Budowlanych.

Uchwałą Rady Miejskiej Zamościa z dnia 27.03.2000 roku z dniem 1.08.2000 roku na bazie majątku likwidowanego Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Zamościu została powołana placówka opiekuńczo-wychowawcza pod nazwą Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu. Pierwszym dyrektorem Bursy została Pani Jadwiga Drabik, która pełniła tę funkcję przez ponad dwanaście lat, do 31.08.2012 roku. Od 01.09.2012 roku dyrektorem Bursy jest Pan Lucjan Gnyp .Od 1.09.2004 r. II piętro skrzydła zachodniego Bursy zajmuje Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu.

Choć wcześniej internat podlegał szkole, a obecnie Bursa jest samodzielną placówką, to charakter, przeznaczenie i cel funkcjonowania jest podobny, wręcz taki sam; placówki te zapewniają opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem stałego zamieszkania, co onacza że naszymi wychowankami są uczniowie zamojskich szkół (głównie ponadgimnazjalnych), którzy na stałe zamieszkują poza naszym miastem.

Misją Bursy (jaką sobie przyjęliśmy) jest opieka, wychowanie i wspieranie wychowanków we wszechstronnym rozwoju zgodnie ze słowami Jana Pawła II: „W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem… Ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

W bursie jest 7 grup wychowawczych w których jest obecnie 220 wychowanków Bursa zatrudnia wychowawców, oraz pracowników administracji i obsługi. Nasza praca ukierunkowana jest na wychowanka, w tym na:
 realizację obowiązków szkolnych,
 kulturę osobistą i porządek,
 wychowanie patriotyczne z kultywowaniem elementów historii,
 wzajemne wsparcie i integrację (również z osobami niepełnosprawnymi),
 realizcję zainteresowań w tym sport i rekreację,
 uwzględnianie w powyższym wartości chrześcijańskich.

Za dobrą jakość pracy Bursa uzyskała tytuły: ,,Miejsce Odkrywania Talentów”, ,,Szkoła Dobrze Wychowana”;,,;Szkoła Dobrych Praktyk “; ,,Certyfikat Lubelskiej Szkoły z Życiem ”

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *