Stanowisko Rady Nadzorczej PGKu w sprawie nieprawidłowości w spółce

Dzisiaj (8 października) w Sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu odbył się briefing prasowy.

Podczas spotkania z zamojskimi mediami Rada Nadzorcza przedstawiła swoje stanowisko którego za cel miało – jak usłyszeliśmy –  wyjaśnienie wątpliwości i pojawiających się pytań dotyczących sytuacji w przedsiębiorstwie.

Dodajmy, że o nieprawidłowościach w spółce wielokrotnie już pisał Tygodnik Zamojski. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa i działania na szkodę mieszkańców  złożyła także radna Rady Miasta Zamość Marta Pfeifer .

O czym pisaliśmy TUTAJ

Czy w PGK doszło do niegospodarności i działania na szkodę mieszkańców? Sprawę zbada prokuratura

Przewodniczący Rady Nadzorczej  Roman Cioch odczytał zgromadzonym lakoniczne, czteropunktowe stanowisko organu nadzorczego spółki miejskiej.

Treść stanowiska (widoczna także na załączonych fotografiach):

  1. Dnia 21 września 2018 r. Rada nadzorcza Spółki ( po odbyciu nadzwyczajnych posiedzeń rady w dniach 3, 10, 17 września 2018 r.) złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa spenalizowanego w art. 305 § kk. Organ nadzoru umotywował swoje podejrzenia wskazując jakie okoliczności przetargu nieograniczonego na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na części zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów rekultywacja części wyłączonej z eksploatacji kwatery składowiska odpadów oraz budowę drogi dojazdowej” budzą jego wątpliwości. Sprawdzenia procedury przetargowej dokonaliśmy na wniosek Prezydenta Miasta Zamość.
  2. Rada Nadzorcza nie zdecydowała się na odwołanie Prezesa Zarządu Spółki z następujących powodów: Naturalną konsekwencją złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa jest podjęcie przez Prokuraturę czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy. Wiemy, że takie czynności są prowadzone, jednak żadnemu pracownikowi Spółki, ani żadnej innej osobie nie zostały przedstawione zarzuty. Jeżeli etap postępowania przygotowawczego osiągnie fazę in personam, wówczas zasadnym będzie wyciągnięcie przez organ nadzoru konsekwencji personalnych. Istotnym jest fakt, iż Prezes Zarządu jest jednocześnie Radnym Gminy Stary Zamość do dnia 16 listopada 2018 r. (koniec kadencji). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady Gminy, której jest członkiem. Dodatkowo wskazujemy, iż obecnie Pan Prezes przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie podejmując żadnych czynności zarządczych w Spółce, nie ma dostępu do dokumentów. Wszelkie wymienione czynności są  obecnie wykonywane przez członka zarządu, na którego powołanie zdecydowała się Rada Nadzorcza (na wniosek członka Rady Nadzorczej reprezentującego pracowników), by zapewnić sprawność działania Spółki.
  3. Reagując na doniesienia prasowe dotyczące rzekomego nepotyzmu w Spółce, informujemy, iż żona nowego członka zarządu nie jest krewną, ani powinowatą Prezesa Zarządu, podobnie zresztą, jak sam Pan Sylwester Budzyński.
  4. Odnosząc się do tematu nagród rocznych, przyznawanych Zarządowi Spółki, należy podnieść, co następuje. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego obligatoryjnie składa się z 2 części: stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne oraz z zmienne ( dawniej nagrody). Wysokość każdej z wymienionych części również jest regulowana przez ustawodawcę. Jednocześnie zaznaczamy, że nagrody dla Zarządu Spółek nie są żadnym novum i również za poprzednich prezydentów były przyznawane co roku i co rok w naturalny sposób rosła ich wysokość.”

Dodajmy, że po odczytaniu tekstu oświadczenia dziennikarze nie mieli możliwości zadawania  pytań, co umotywowano tym, że spotkanie miało formę briefingu.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *