267 zdarzeń drogowych na ulicach Zamościa

Skrzyżowanie Al. Jana Pawła II –Hrubieszowska-Prymasa S. Wyszyńskiego -Legionów to miejsce, gdzie dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku zamojska Policja odnotowała tu aż 80 kolizji.

Jak informuje Zarząd Dróg Grodzkich, w roku 2019 do 19 kolizji doszło na skrzyżowaniu ul. Prymasa S. Wyszyńskiego – Odrodzenia – Hetmana J. Zamoyskiego (to znacznie mniej niż w roku poporzednim gdzie odnotowano ich 31).

Z kolei na skrzyżowaniu ul. Dzieci Zamojszczyzny – Sadowa doszło do 18 kolizji (w roku 2018 było ich 33)

Jeśli chodzi o zdarzenia drogowe z udziałem pieszych i rowerzystów, do których doszło na przejściu dla pieszych, to w 2019 roku Policja odnotowała ogółem 15 zdarzeń (3 wypadki i 12 kolizji).  Poza przejściem dla pieszych doszło do 13 zdarzeń (3 wypadków i 10 kolizji).

-Zarząd Dróg Grodzkich wspólnie z Policją, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2019 roku wspólnie z WORD wykonaliśmy oznakowanie aktywne przejść dla pieszych na ul. Hetmana Jana Zamoyskiego i Śląskiej z elementami świetlnymi w nawierzchni, zamontowaliśmy wyspy z azylem na dwóch przejściach na ulicy Lipskiej, wykonaliśmy oznakowanie poziome w postaci ostrzegawczych czerwonych linii wibracyjnych przed Rondem Prymasa S. Wyszyńskiego- mówi Marcin Nowak, dyrektor ZDG w Zamościu.

Poza skrzyżowaniami do największej liczby zdarzeń drogowych dochodzi na ul. Lwowskiej- w 2019 roku było tu 38 kolizji. Na ul. Prymasa S. Wyszyńskiego doszło do 37 kolizji, 28 na ul. Sadowej, 25 zdarzeń odnotowano na ul. Dzieci Zamojszczyzny (były to 22 kolizje i 3 wypadki, ranne zostały 3 osoby). W 2019 roku na ul. Przemysłowej doszło do 24 kolizji, a na Al. Jana Pawła II odnotowano 21 kolizji i 1 wypadek drogowy.

 ( inf. UM Zamość, fot. ilustracyjne: archiwum)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.