O Leopoldzie Skulskim w Arsenale

Wczoraj (20 lutego) w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał w Zamościu otwarto wystawę ,,Leopold Skulski. Farmaceuta i mąż stanu”.

Wystawa i prezentacja za główny cel mają przybliżyć sylwetkę tego urodzonego w Zamościu premiera, ministra czy chociażby współzałożyciela Polskiego Radia.

Tak w znakomity sposób sylwetkę Skulskiego w jednym z artykułów  podało Polskie Radio:

Leopold Skulski – premier czasu wojny polsko-bolszewickiej

15 listopada 1877 roku urodził się Leopold Skulski, polityk, premier II Rzeczpospolitej, prezes Polskiego Radia.

Leopold Skulski przyszedł na świat w Zamościu, w rodzinie urzędnika magistratu. Jako uczeń V klasy porzucił szkołę i zaczął terminować w jednej z okolicznych aptek. W wieku 22 lat wyjechał do Warszawy, by rozpocząć tam kursy farmaceutyczne. Po trzech latach przeniósł się na studia chemiczne na Politechnice w Karlsruhe, gdzie zaangażował się w działalność polskiej młodzieży akademickiej.

W 1906 roku Leopold Skulski z dyplomem inżyniera chemii powrócił na ziemie polskie i osiadł w Łodzi. Tam znalazł zatrudnienie jako chemik w jednej z fabryk. Wkrótce, dzięki posagowi żony Amelii z domu Włodawskiej, założył własne laboratorium chemiczno-farmaceutyczne.

Społecznik, polityk

Równocześnie zaczął angażować się w działalność społeczno-patriotyczną. Od 1907 roku był działaczem Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”. Po wybuchu I wojny światowej Skulski zajął się polityką. Był współtwórcą Zjednoczenia Narodowego, ugrupowania o endeckim charakterze, które szybko stało się najważniejszą siłą polityczną w Łodzi. Po rozpisaniu wyborów przez niemieckie władze okupacyjne Skulski został najpierw II burmistrzem, a następnie – w 1917 roku – I burmistrzem miasta. Jednocześnie współdziałał z Polską Organizacją Wojskową.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zdobył mandat do Sejmu Ustawodawczego z ramienia Zjednoczenia Narodowego, które razem ze Stronnictwem Demokratyczno-Narodowym utworzyło klub parlamentarny Związek Sejmowy Ludowo-Narodowy. Wkrótce Skulski dokonał politycznego zwrotu.

Premier malowany

– W 1919 roku Skulski doprowadził do secesji z endecji grupy siedemdziesięciu posłów – wyjaśniał prof. Rafał Habielski w audycji Agnieszki Steckiej z cyklu “Widnokrąg”.

Tak powstało Narodowe Zjednoczenie Ludowe, umiarkowana, konserwatywna partia centroprawicowa. W jej skład wszedł m.in. Władysław Grabski. Po ustąpieniu Ignacego Paderewskiego z funkcji premiera, 11 grudnia 1919 roku przyjął misję tworzenia nowego rządu w oparciu o członków swojego klubu, Polskiego Stronnictwa Ludowego i osób bezpartyjnych.

– Piłsudski chciał, żeby szefem rządu był polityk o opcji centroprawicowej. Skulski nadawał się na kogoś, kto pośredniczył między Naczelnikiem Państwa a prawicą sejmową. W tej sytuacji politycznej rola premiera i jego rządu nie była znacząca – oceniał prof. Rafał Habielski. – Niewątpliwie czynnikiem odgrywającym istotną rolę kreatywną, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną i zagraniczną, był Józef Piłsudski.

Polityczny rozpad

Skulski wszedł w skład Rady Obrony Państwa i objął tekę ministra spraw wewnętrznych w rządzie Wincentego Witosa. Jednak jego zaplecze parlamentarne, Narodowe Zjednoczenie Ludowe, zaczęło kruszeć i się rozpadać. Skulski pojął, że jego polityczna kariera się kończy i zajął się biznesem.

W 1923 roku współtworzył Polskie Radio. Był jego prezesem aż do 1936 roku.

Tajemniczy koniec

Po agresji Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku Skulski ewakuował się z Warszawy. Przedostał się do Pińska, który wkrótce został zajęty przez Sowietów. Były premier stał się obiektem zainteresowania NKWD.

Jego losy po aresztowaniu przez okupantów do dzisiaj nie są znane. Prawdopodobnie zginął w sowieckim więzieniu lub został rozstrzelany.

Cyt. za: www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1922595,Leopold-Skulski-%e2%80%93-premier-czasu-wojny-polskobolszewickiej

Organizatorami wystawy są dr n. przyr. Wojciech Giermaziak dyr. Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, Andrzej Urbański dyr. Muzeum Zamojskiego w Zamościu oraz dr Łukasz Kot – inicjator prezentacji wystawy w Zamościu, biograf Leopolda Skulskiego.

Podczas otwarcia wystawy za upowszechnianie farmacji i ludzi z nią związanych dr Łukasz Kot otrzymał tytuł i srebrną odznakę Ambasadora Farmacji od redakcji “Czasopismo Aptekarskie”.

Łukasz Kot urodził się w 1981 r. w Zamościu. Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2005 r.). W roku 2010 r. obronił doktorat na Wydziale Politologii UMCS. Absolwent Wydziału Teologii – Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (studia podyplomowe w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej), absolwent studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i marketing na Politechnice Lubelskiej, absolwent studiów podyplomowych na kierunku archiwistyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwent studiów podyplomowych na kierunku muzealnictwo i ochrona zabytków na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
Od 2002 r. pracuje w Katolickim Radiu Zamość. Autor wielu cyklicznych audycji o charakterze politycznym, społecznym, kulturalnym, religijnym i regionalistycznym (m.in. ,,Nasze korzenie”, ,,W kręgu sztuki”, ,,Tylko Jazz”, ,,Roztoczański Park Narodowy bez tajemnic”, ,,Regionaliści”, ,,Miedzy nami przewodnikami”, ,,Zakątki naszej ziemi”, Program autorski Mój i Jego/ŁUPAR czyli Muzyczne Infiltracje, Gość dnia/Rozmowa dnia, Leśne Radio i wiele innych).
Autor książek: ,,Leopold Skulski – premier z Zamościa 1877-1939 (45)”, ,,Leopold Skulski (prowizor farmacji, inżynier chemik, aptekarz praktyk, nadburmistrz, poseł na Sejm Ustawodawczy, prezydent ministrów RP)”, współautor ,,Zamojszczyzna w służbie Polsce. Ludzie-myśli-czyny”. Ukazały się pod jego redakcją: ,,Wincenty Witos w Zamościu” i ,,10 lat Społecznego Cmentarza Parafialnego w Zamościu”. Autor przewodnika ,,Cmentarz parafialny w Zamościu (Miejsce pamięci, zadumy i wiecznego spoczynku zamościan)”.
Autor licznych artykułów naukowych zamieszczanych m.in. w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym, Archiwariuszu Zamojskim, Czasopiśmie Aptekarskim, Farmaceutycznym Poradniku Kalendarzu i innych oraz w wydawnictwach okolicznościowych i jubileuszowych.
Wielokrotnie nagradzany: w 2005 r., ,,Roku Zamościa”, wyróżniony przez prezydenta miasta Zamość z okazji Światowego Dnia Turystyki za popularyzowanie historii miasta i walorów krajoznawczych regionu a także za aktywne kreowanie współczesnego oblicza Zamościa; animator Kultury Zamościa 2012 r., nominowany do nagrody Zamojska Osobowość Roku Morando 2014; w 2017 r. otrzymał Brązową Odznaką Honorową Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w uznaniu za zasługi w budowaniu Civitas Christiana oraz Medalem 25-lecia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ,,Za szczególne zaangażowanie w życie swojej wspólnoty parafialnej i rodziny diecezjalnej”; srebrną odznaką ,,Za opiekę nad zabytkami”; w 2015 r. nominowany do tytułu i medalu ,,Ambasador Farmacji”. Stypendysta Miasta Zamościa 2006 r.
Przewodniczący Zarządu Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Lublinie, przewodniczący Zarządu Miejskiego KSCCh w Zamościu, członek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu, koordynator diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, v-ce prezes Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu, wice-przewodniczący Rady Fundacji ,,Civitas Christiana”, członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, Stowarzyszenia ,,Towarzystwo Leśmianowskie” i Miejskiej Rady Organizacji Pożytku Publicznego w Zamościu oraz wspólnoty Rycerzy Kolumba.
Menager kultury, pomysłodawca i organizator ponad 120 wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych; regionalista; przewodnik turystyczny; członek kolegiów redakcyjnych Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego, Archiwariusza Zamojskiego, miesięcznika Civitas Christiana i portalu e-civitas. Lektor radiowy i telewizyjny. Fotograf amator (kilka wystaw indywidualnych). Organizator konferencji naukowych oraz warsztatów dziennikarskich, historycznych i regionalistycznych. Konferansjerem ponad 130 wydarzeń o różnym charakterze.

Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji z wydarzenia:

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *