Ruszyły prace nad zalewem

Nad zamojskim Zalewem Miejskim ruszyły roboty polegające na rozebraniu grobli, formowaniu wyspy, a także przebudowie doprowadzalnika wody z rzeki Topornicy. To I etap realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza.

W ramach prowadzonych prac których wartość opiewa na 1297753,18 zł przewidziano także „częściową wymianę i uzupełnienie piasku na istniejącej plaży i kąpielisku, konserwację odmulenie dna rowu odprowadzającego wodę (odpływowego) ze zbiornika oraz wykoszenie i wyprofilowanie jego skarp, uzupełnienie umocnień skarp odwodnych czaszy przed falowaniem wody, odnowienie i naprawa zewnętrznych, nadziemnych powierzchni betonów komory studni śluz wałowych”.

Wykonawcą I etapu projektu jest firma Ekomel sp. z o. o. z Janowa Lubelskiego. II etap czyli zagospodarowanie terenu wokół zalewu na razie zawisł na włosku – pisaliśmy o tym TUTAJ

Prace I etapu realizowane mają być do 31 marca 2021 r. a to oznacza że w najbliższym sezonie zalew będzie niedostępny dla mieszkańców miasta i turystów.

A tak to wygląda na dzień publikacji artykułu.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *