14 pozytywnych ankiet dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznej

W dniu 9 kwietnia 2021 roku w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość (ul. Ormiańska 11, 22-400 Zamość) –  została przeprowadzona ocena formalna ankiet dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznej (PV) na terenie Miasta Zamość, które zostały złożone w odpowiedzi na nabór uzupełniający ogłoszony w dniu 29 marca 2021 roku. Dokonano oceny formalnej 18 ankiet. Pozytywnie zweryfikowano 14 ankiet.

Powody odrzucenia pozostałych ankiet:

-ankiety nie zostały prawidłowo uzupełnione,

-brak podpisu oświadczeń w ankiecie,

-brak podpisu wszystkich właścicieli nieruchomości,

Osoby, które znalazły się na liście podstawowej, zostaną poinformowane przez pracownika Urzędu Miasta Zamość w dniu 12.04.2021 roku. Mieszkańcy będą zobowiązani do podpisu umowy w dniu 13.04.2021 roku oraz wpłatę środków finansowych (35% wkładu własnego i 8 % VAT).

W miejsce osoby, która zrezygnuje z uczestnictwa w Projekcie, zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej./UM/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.