Rady Gminy Zamość wyraziła negatywne stanowisko w sprawie budowy linii kolejowych

W dniu 19.05.2022 r. w Świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyło się spotkanie konsultacyjno – informacyjne z udziałem przedstawicieli firmy Egis Poland Sp. z o.o. w składzie w konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA, która na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego realizuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”

W jego trakcie bardzo licznie przybyli Mieszkańcy Gminy Zamość zgłosili wiele obaw i pytań dotyczących zapowiadanej inwestycji. Tym bardziej, że jeden z wariantów przebiegu planowanej linii koliduje z istniejącymi osiedlami mieszkaniowymi zwłaszcza w Sołectwach Białowola, Łapiguz, Mokre, Sitaniec, Sitaniec Kolonia, Skokówka, Żdanów, Zwódne.
W odpowiedzi, przedstawiciele firmy projektowej poinformowali, że wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas doprecyzowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów realizowanego zamówienia. Tym samym, do 3 czerwca 2022 r. Mieszkańcy mogą składać ankiety, w których to mogą wyrazić swoje opinie dotyczącej planowanej inwestycji.
Szczegółowe informacje dotyczące planowanej inwestycji oraz ankiety, dostępne są pod adresem www.cpk.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW – Konsultacje społeczne dla inwestycji kolejowych. / UG Zamość

W dn. dzisiejszym (02.06.) na XLIV sesji Rady Gminy Zamość, Rada wyraziła negatywne stanowisko w sprawie zaprezentowanych wariantów przebiegu linii w granicach administracyjnych Gminy i przedstawi  je w piśmie do Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (Spółka Skarbu Państwa)

Stanowisko Rady Gminy Zamość z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie planowanej inwestycji pod nazwą „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”  w części dotyczącej Gminy Zamość. 

Po zapoznaniu się z propozycjami wariantów przebiegu linii kolejowych nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów lubelski – Bełżec, na obszarze Gminy Zamość w trakcie spotkania informacyjnego jakie miało miejsce w Świetlicy wiejskiej w Mokrem w dniu 19 05 2020  roku z udziałem firmy projektowej Egis Poland Sp. z o.o. a także głosami mieszkańców, rada gminy Zamość wyraża sprzeciw wobec zaprezentowanych podczas konsultacji wariantów przebiegu trasy linii w  granicach administracyjnych gminy Zamość.

Rada Gminy Zamość rozumie ważność i znaczenie budowy szybkich kolei na Zamojszczyźnie, jednak planowana inwestycja nie może negatywnie wpływać na życie mieszkańców. Rada Gminy Zamość oczekuje opracowania dodatkowego wariantu przebiegu linii kolejowej nr 56 na odcinku przebiegającym przez Gminę Zamość w znacznie mniejszym stopniu ingerującego zarówno w mienie komunalne jak i prywatne dobro materialne. W naszej ocenie zaproponowane rozwiązania projektowe budowy szybkich kolei są nie do zaakceptowania, każda z nich zakłada niszczenie istniejącej zabudowy osiedlowej i gminnej infrastruktury. Gmina Zamość jako nieliczna w regionie może poszczycić się stałym przyrostem ludności, wielu obywateli znajduje tutaj dogodne miejsce do budowy domów jednorodzinnych. Każdego roku powstają nowe osiedla mieszkaniowe i towarzysząca im infrastruktura, to tereny mocno zurbanizowane z opracowanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które przewidują dalszy rozwój tego typu budownictwa. Prowadzona jest działalność gospodarcza i w mniejszym stopniu rolnicza. Wskazane warianty w bezkompromisowy sposób zaburzają ustalony ład przestrzenny, architektoniczno-urbanistyczny. Istnieją obawy, że tak zaplanowana inwestycja podzieli gminę Zamość powodując jej rozczłonkowanie co przyniesie nieodwracalne skutki społeczne, gospodarcze, kulturowe. Poprowadzenie linii kolejowej przez wysoce  zamieszkałe tereny będzie miało również wpływ na spadek jakości życia, cen nieruchomości jak i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego ze względu na brak przygotowania dróg do całkowitej zmiany organizacji lokalnego ruchu samochodowego. Uważamy że realizacja inwestycji w zakresie dotychczas przedstawionym wygeneruje ogromne koszty społeczne i gospodarcze.  Nie chcemy, aby Gmina Zamość, która stała się nowym domem dla wielu obywateli przestała nagle nim być. Nie zgadzamy się na to, aby ci którzy mieszkają w naszej samorządowej wspólnocie od pokoleń musieli nagle porzucić swoje siedliska i poszukać innego miejsca do życia. Nie akceptujemy faktu, iż wysiłek organów gminy Zamość wkładany przez 32 lata o rozbudowę infrastruktury poprawiających życie mieszkańców może pójść na marne. Rada Gminy Zamość zobowiązuje przewodniczącego Rady Gminy Zamość do przekazania niniejszego stanowiska.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.