Coraz bliżej do budowy dwóch odcinków drogi S17 Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica

GDDKiA zakończyła ocenę ofert w przetargach na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi S17 Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica, o łącznej długości 35 km.

Za najkorzystniejsze uznane zostały oferty złożone przez firmy Intercor oraz Mostostal Warszawa.

Duże zainteresowanie wykonawców

W obu przetargach wpłynęły w sumie 23 oferty. W trakcie postępowań otrzymaliśmy prawie 2,5 tys. pytań od wykonawców, na które udzieliliśmy odpowiedzi, aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy skalkulować koszty. Zorganizowaliśmy także spotkanie dla wykonawców, by przybliżyć przedmiot zamówienia w nowych uwarunkowaniach technicznych wynikających z wydanego 22 czerwca 2022 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych.

W przetargu na realizację odcinka Piaski – Łopiennik wybraliśmy ofertę firmy Intercor, opiewającą na kwotę 695,5 mln zł. W przypadku odcinka Krasnystaw – Izbica, za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy Mostostal Warszawa, o wartości 936,6 mln zł.

Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcami, co planowane jest w II kwartale tego roku.

Co zbudujemy?

W ramach tych zadań wybudujemy dwujezdniową drogę ekspresową, drogi do obsługi ruchu lokalnego, obiekty inżynieryjne, odwodnienie i oświetlenie drogi w obrębie węzłów. Zamontowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne, a także zbudowane przejścia dla zwierząt. Wykonany zostanie też system zarządzania ruchem.

Odcinek Piaski – Łopiennik, o długości 16,6 km, przebiegać będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany (droga S17 będzie się tutaj łączyć z trasą S12 Piaski – Dorohusk). Inwestycja m.in. obejmuje budowę trzech węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

Odcinek Krasnystaw – Izbica, o długości 18,8 km, zacznie się w Zakręciu przed Krasnymstawem. Początkowo trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej DK17, następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Przekroczy linię kolejową nr 69 relacji Rejowiec – Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego. Powstaną trzy węzły: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica. Planowana jest też budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca oraz obwodu utrzymania drogi ekspresowej w okolicach Krasnegostawu.

W realizacji i przygotowaniu

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem (ok. 125 km) będzie realizowana w formule Projektuj i buduj. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. W 2023 r. oddaliśmy do użytku drugą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Natomiast dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedura jest w toku.

Obecnie analizujemy oferty złożone w przetargu na realizację odcinka Izbica – Zamość Sitaniec. Wybór najkorzystniejszej planujemy w I kwartale tego roku. Natomiast na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km). W styczniu ubiegłego roku złożyliśmy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej, przedstawiając preferowane warianty przebiegu drogi. Procedura trwa.

Ogłosiliśmy też przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego odcinka drogi S17 w okolicy Hrebennego. W przyszłości będzie to dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą.

Z Warszawy do granicy z Ukrainą

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Hrebenne to ważny fragment całego ciągu S17 Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (granica państwa). To także droga międzynarodowa E372 prowadząca z Warszawy do Lwowa. Trasa ta będzie się łączyć na węźle Piaski Wschód z drogą ekspresową S12 Piaski – Dorohusk. Poprzez wybudowane odcinki S12 na wspólnym przebiegu z S17 oraz istniejące węzły na obwodnicy Lublina, połączy się także z drogą ekspresową S19 (Via Carpatia).

/ GDDKiA O/Lublin

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *