PROJEKT: „Bez barier – razem można więcej” w MECHANIKU

Zeapół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu (MECHANIK) przystąpił do rządowego programu „BEZPIECZNA+” i realizuje w okresie od 1 września do 29 grudnia 2017 r. projekt: „Bez barier – razem można więcej”. W dniu 27.09.2017 r. odbyła się w szkole konferencja rozpoczynająca projekt.
Głównym celem projektu jest wspólne działanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu (330 uczniów Technikum), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu oraz Stowarzyszenia Otwarte Serca (30 uczniów) na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole, promowania aktywności uczniów, rozwijania ich umiejętności komunikacyjnych, kształtowania więzi interpersonalnych, włączenia do aktywności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przeciwdziałania agresji rówieśniczej, kształtowania empatii i integracji społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym.
W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:
 opracowanie programu aktywności fizycznej „Ale jazda”, obejmującego 8 godzin zajęć dla dwóch grup,
 zakup sprzętu rekreacyjnego do przeprowadzenia konkursów sportowych i pokazów gastronomicznych,
 przeprowadzenie kampanii społecznej "Stop uprzedzeniom",
 wdrożenie programu nauki wykonywania dekoracji potraw i składania serwet ,,Jemy
też oczami ”
 prowadzenie akcji dobroczynnych i charytatywnych,
 organizacja turnieju drużynowego jazdy na deskorolce,
 pokaz wykonanych dekoracji potraw i składania serwet  w ramach ZAMOJSKIEGO
DNIA BEZ BARIER,
 Przeprowadzenie prelekcji i zajęć dla uczniów: „Aspołeczne zachowania młodzieży”, Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie /Straż Miejska/, „Agresja spowodowana uprzedzeniami i stereotypami oraz dyskryminacja – skutki prawne”, „Mediacje i negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów” /Komenda Miejska Policji/, "O stereotypach i
uprzedzeniach", "Postawy wobec niepełnosprawności", "Społeczna integracja
osób niepełnosprawnych" /Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu/.
Działania w ramach projektu zostaną zakończone konferencją podsumowującą.
(info. Elżbieta Mączka)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *