PROJEKT: „Bez barier – razem można więcej” w MECHANIKU

Zeapół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu (MECHANIK) przystąpił do rządowego programu „BEZPIECZNA+” i realizuje w okresie od 1 września do 29 grudnia 2017 r. projekt: „Bez barier – razem można więcej”. W dniu 27.09.2017 r. odbyła się w szkole konferencja rozpoczynająca projekt.
Głównym celem projektu jest wspólne działanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu (330 uczniów Technikum), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu oraz Stowarzyszenia Otwarte Serca (30 uczniów) na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole, promowania aktywności uczniów, rozwijania ich umiejętności komunikacyjnych, kształtowania więzi interpersonalnych, włączenia do aktywności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przeciwdziałania agresji rówieśniczej, kształtowania empatii i integracji społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym.
W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:
 opracowanie programu aktywności fizycznej „Ale jazda”, obejmującego 8 godzin zajęć dla dwóch grup,
 zakup sprzętu rekreacyjnego do przeprowadzenia konkursów sportowych i pokazów gastronomicznych,
 przeprowadzenie kampanii społecznej "Stop uprzedzeniom",
 wdrożenie programu nauki wykonywania dekoracji potraw i składania serwet ,,Jemy
też oczami ”
 prowadzenie akcji dobroczynnych i charytatywnych,
 organizacja turnieju drużynowego jazdy na deskorolce,
 pokaz wykonanych dekoracji potraw i składania serwet  w ramach ZAMOJSKIEGO
DNIA BEZ BARIER,
 Przeprowadzenie prelekcji i zajęć dla uczniów: „Aspołeczne zachowania młodzieży”, Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie /Straż Miejska/, „Agresja spowodowana uprzedzeniami i stereotypami oraz dyskryminacja – skutki prawne”, „Mediacje i negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów” /Komenda Miejska Policji/, "O stereotypach i
uprzedzeniach", "Postawy wobec niepełnosprawności", "Społeczna integracja
osób niepełnosprawnych" /Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu/.
Działania w ramach projektu zostaną zakończone konferencją podsumowującą.
(info. Elżbieta Mączka)

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *