Zamość – projekt badawczy w Zamościu z udziałem Czarnego Krzyża

Na zaproszenie zamojskiego oddziału Towarzystwa Polsko Austriackiego (TPA) 29 września br. Zamość odwiedzili przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie – Pan Piotr Majchrzak. Spotkanie odbyło się w Muzeum Zamojskim (Zamość ul Ormiańska 30).

Program wizyty obejmował:
1. Spotkanie przedstawicieli Czarnego Krzyża z zespołem badawczym i redakcyjnym (naukowej publikacji) przy Muzeum Zamojskim, pracującym nad projektem naukowym poświęconym pochówkom żołnierzy wojsk armii austro- węgierskich z okresu I wojny światowej na południowo -wschodniej Lubelszczyźnie (w tym Zamojszczyzna).
Omówione na nim były zasady współpracy Oddziału Zamojskiego TPA i Muzeum Zamojskiego z austriackim Czarnym Krzyżem.
Dla pomyślności tego projektu konieczne jest określenie:
a) jego kosztów i sposobu finansowania również przez Czarny Krzyż oraz
b) określenie źródeł naukowej kwerendy (również w Austrii)
i pozyskanie z nich niezbędnych informacji.

Czarny Krzyż zaznaczył już swoją obecność finansową i merytoryczną przy podobnych projektach realizowanych na Lubelszczyźnie i w innych częściach kraju np. w woj. małopolskim.

Podczas spotkania omówione zostały szczegóły współpracy, przy udziale Czarnego Krzyża i Konsula Honorowego w Lublinie, pomiędzy instytucjami Austrii (m.in. w Wiedniu i Grazu) i Muzeum Zamojskim w zakresie wymiany informacji o zabytkach (m.in. stare dokumenty i plany) dotyczące Zamojszczyzny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.