Duże zainteresowanie Muzeum Fortyfikacji i Broni

064-IMG_1680

W trakcie zamojskiej majówki 2,5 tysiąca osób odwiedziło Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się projekcja multimedialna z efektami 5D – Historia twierdzy i miasta Zamość w Prochowni z udziałem aktora Teatru Ludowego w Krakowie Piotra Piechy, który wcielił się w postać generała Jana Chrzciciela Mallet-Malletskiego, udzielając gościom dodatkowych informacji.

W Arsenale w ramach zakończenia realizacji projektu “Zamość, miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki” 30 kwietnia odbyła się konferencja podsumowująca prace związane z rewitalizacją zamojskiego zespołu fortecznego. Wystąpienia dotyczyły m.in. historii rewitalizacji obiektów twierdzy zamojskiej, ich wykorzystania dla celów turystycznych oraz przebiegu prac przy realizacji ekspozycji w obiektach muzealnych – Prochowni, Arsenale i Pawilonie pod Kurtyną. Po konferencji odbyło się oficjalne udostępnienie ekspozycji we wszystkich trzech obiektach.

Majówka w liczbach

Według danych organizatora imprezy podsumowującej projekt „Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki”, w ciągu dwóch dni przez teren, na którym odbywały się pokazy i koncert, przewinęło się ok. 40 000 osób.
Zamojskie zoo między 1 a 3 maja odwiedziło 9 000 zwiedzających, co jest absolutnym rekordem. W informacji turystycznej przyjezdni kupili 30 Kart Turysty (jej sprzedaż rozpoczęła się 1 maja), natomiast Muzeum Fortyfikacji i Broni sprzedało 2 500 biletów.
(info.UM)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.