100 lat ZHP w Zamościu – msza św.

Związek Harcerstwa Polskiego jest patriotycznym, otwartym i apolitycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest członkiem:Światowej Organizacji Ruchu Skautowego – WOSM, Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek – WAGGGS.

Misją Hufca ZHP Zamość jest wychowanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.Od ponad dziewięćdziesięciu lat głównym celem działania Hufca ZHP Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny jest wspieranie wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Od ponad dziewięćdziesięciu lat głównym celem działania Hufca ZHP Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny jest wspieranie wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

20 maja (sobota) 2017 r. o godz. 11.00.  w Kościele Rektoralnym Św. Katarzyny w Zamościu odbyła się uroczysta Msza Święta odpustowa ku czci św. Andrzeja Boboli połączona z obchodami 100–lecia harcerstwa w Zamościu, pod przewodnictwem Ks. Biskupa dr hab. Mariusza Leszczyńskiego.

Komendant Hufca ZHP Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny Janusz Nowosad wręczył na pamiątkę obchodów 100 lecia harcerstwa w Zamościu Ks. Biskupowi dr hab. Mariuszowi Leszczyńskiemu pamiątkowy grawer . Na zakończenie wszyscy odmówili modlitwę przed najświętrzym sakramentem do  św. Andrzeja Boboli patrona Polski.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.