Szkolenie z Pierwszej Pomocy w zamojskim więzieniu

W dniu Światowego Dnia Pierwszej Pomocy w zamojskiej jednostki penitencjarnej odbyło się spotkanie i szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych także wśród osadzonych. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków.

Tematyka pierwszej pomocy jest jedną z kluczowych w życiu każdego obywatela, zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej jak i posiadanych umiejętności praktycznych. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy wynika z przepisów prawa. Pierwszą pomocą nie są tylko czynności wykonywane w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Co roku, tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia (np. zawał), do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) zwiększa szanse na przeżycie (40-60%).

Pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np. w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Aż 45% Polaków przyznaje się, że nie umiałoby udzielić pierwszej pomocy. Dane te są przerażające, wystarczy około pół godzinne szkolenie oraz ćwiczenia na manekinie do resuscytacji krążeniowo oddechowej, aby nauczyć się prawidłowo prowadzić masaż serca. Dodatkowo, w trakcie takiego szkolenia, uczymy się jak prawidłowo wezwać pomoc lub co zrobić, jeśli stan poszkodowanego nie zmusza nas do prowadzenia masażu serca.

Do zamojskiej jednostki penitencjarnej zaproszony został Prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zamościu, który poza szkoleniem z zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, zaprezentował także sprzęt w postaci łodzi/karetki motorowodnej, apteczki r-1 z deską ortopedyczną oraz samochodu bojowego/ratowniczego służącego do ewakuacji poszkodowanych lub przewozu sprzętu ratowniczego. /ZK Zamość/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *