Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego w Zamościu

muzeum

Projekt pn. „Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu”” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

Na bazie Muzeum Barwy i Oręża Arsenał zostało utworzone muzeum, wzbogacone i rozszerzone o nowe powierzchnie ekspozycyjne poprzez rewaloryzację i adaptację obiektu Prochowni zlokalizowanej na Bastionie III, uporządkowanie i modernizację wnętrza Arsenału oraz realizację nowej przestrzeni ekspozycyjnej pod wałem fortecznym przy kurtynie między bastionem a Bramą Szczebrzeską. W Pawilonie Wystawowym pod wałem zostały umieszczone między innymi zbiory broni eksponowanej przed realizacją projektu w plenerze w fosie i na słoniczole przed Bastionem III, co znacznie poprawiło warunki ekspozycji i przechowywania zbiorów. Natomiast umieszczenie funkcji pomocniczych muzeum takich jak: pracownie, magazyny, kasy, sale audiowizualne w obiektach Prochowni i obiekcie pod wałem pozwoliło na oczyszczenie wnętrza Arsenału z wtórnych podziałów i jego właściwą ekspozycję.
Realizacja projektu pozwoliła na unikalne w skali kraju zgromadzenie, zestawienie i opisanie różnych form sztuki fortecznej i militariów. Unikalność projektu polega także na jego powiązaniu z architekturą militarną i krajobrazem warownym twierdzy Zamość. Na bazie realizowanego projektu, wykorzystując istniejące zbiory, została utworzona wirtualna instytucja kultury. Wyjątkowość projektu wynika również z faktu, iż nie ma w Polsce drugiego takiego muzeum, w którym można byłoby prześledzić rozwój sztuki wojennej od XVI wieku do połowy XX wieku poprzez ekspozycję broni i wyposażenia żołnierzy.

Wszystkie obiekty, Muzeum Fortyfikacji i Broni Oddział Muzeum Zamojskiego w Zamościu, przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.(info. Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał)

więcej na http://muzeumarsenal.pl/pl/

[youtube FOpyP69TrK4]

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *