PGE z dofinasowaniem NFOŚiGW na rozwój sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansowanie w kwocie ponad 27,5 mln zł w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Środki zostaną przeznaczone na budowę stacji transformatorowo – rozdzielczej w Zamościu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 47,6 mln zł.

Transformacja sektora energetycznego wymaga realizacji kapitałochłonnych inwestycji. Wsparciem w realizacji tych ambitnych planów są środki pomocowe, w tym pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego. Podpisana dzisiaj umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to pierwsza umowa PGE w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Najbliższe lata przyniosą największe w historii wydatki inwestycyjne na sieci elektroenergetyczne. Tylko w najbliższych 6 latach, do roku 2028, w Grupie PGE wyniosą one nawet 18 mld zł. Zrealizowane inwestycje umożliwią integrację nowopowstałych odnawialnych źródeł energii oraz zapewnią niezawodność dostaw i odpowiednie parametry jakościowe – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Inwestycje w wydajną i nowoczesną infrastrukturę ładowania są kluczowe dla dalszego rozwoju rynku elektromobilności. Dlatego aby umożliwić rozwój infrastruktury ładowania, równolegle uruchomiliśmy program pod nazwą „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, który skierowany jest do operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) – mówi Przemysław Ligenza, prezes NFOŚiGW. – W ramach programu możliwe jest uzyskanie wsparcia inwestycji na budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych, które są niezbędne do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów. Na ten cel przeznaczamy w sumie 1 mld złotych w formie dotacji. Środki pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego. Budżet pierwszego zakończonego naboru wynosił 100 mln złotych. Jednocześnie od 12 grudnia tego roku do 30 kwietnia 2023 roku można składać wnioski w II naborze dla operatorów systemu dystrybucyjnego z budżetem wynoszącym 500 mln złotych – uzupełnia prezes Ligenza.

Otrzymane od NFOŚiGW środki, zostaną przeznaczone na modernizację niezbędnego elementu miejskiej infrastruktury elektroenergetycznej, jakim jest stacja 220/110/15 kV Zamość. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 47,6 mln zł, w tym ponad 27,5 mln zł dotacji z Funduszu.

Podpisana dziś umowa o dofinansowanie stacji Zamość to dla PGE Dystrybucja bardzo ważna deklaracja ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje, takie jak ta, pomagają optymalizować ambitny plan inwestycyjny spółki, którego realizacja oznacza w efekcie zwiększone bezpieczeństwo dostaw do odbiorców – powiedział prezes zarządu PGE Dystrybucja, Jarosław Kwasek. – Niskoemisyjny transport jest jednym z kierunków, w którym zmierza gospodarka i cieszymy się, że NFOŚiGW stwarza warunki ku jego rozwojowi – dodaje.

Inwestycja PGE Dystrybucja w oddziale Zamość ma kluczowe znaczenie także w wymiarze ekologicznym. Dzięki dofinansowaniu modernizacji przez NFOŚiGW, będzie możliwa roczna redukcja dwutlenku węgla, tlenków azotu oraz pyłów zawieszonych PM10, z czego samego CO2 na poziomie ponad 131 ton. Budowa stacji wnętrzowej umożliwi umieszczenie wszystkich urządzeń w budynku, co wpływa nie tylko na zmniejszenie jej gabarytów, ale również czyni ją przyjazną środowisku.
Modernizowana stacja jest współdzielona, czyli przyłączona bezpośrednio do infrastruktury przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Do rozdzielni PSE 220 kV wprowadzona jest linia 220 kV Dobrotwór, przez którą odbywa się tranzyt energii w ramach wymiany międzynarodowej. To czyni ten obiekt współodpowiedzialnym za zachowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie całego kraju.
Priorytetem dla Grupy PGE jest dbanie o bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Inwestycja, poza aspektami ekologicznymi, ma także duże znaczenie dla lokalnych społeczności. Nowoczesna infrastruktura oraz innowacyjnerozwiązania technologiczne wpłyną na poprawę parametrów jakościowych sieci oraz zmniejszą jej awaryjność, ograniczając przerwy w dostawie prądu spowodowane zjawiskami atmosferycznymi.

Fundusz Modernizacyjny, którego operatorem jest NFOŚiGW, służy modernizacji sektoraenergii w Polsce. Projekt PGE uzyskał dofinansowanie w ramach Programu „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, a jego celem jest rozbudowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnej dla rozwoju elektromobilności.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *