Nowa publikacja pt. „Geniusz Patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”

28 grudnia 2022 r. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja  prasowa, której tematem była promocja, nowo wydanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość we współpracy z Wydawnictwem KUL, książki pt. „Geniusz Patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”.

W publikacji zostały zaprezentowane treści przygotowane przez ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza, ks. dra Jerzego Króla, dra hab. Mieczysława Rybę – prof. KUL, dra Jacka Feduszkę, dra Łukasza Kota, mgr. Piotra Sobiło.

Publikacja powstała pod redakcją ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza oraz Posła Sławomira Zawiślaka, Prezesa ŚZŻAK O/Z jako wydawnictwo o charakterze naukowym (jest punktowana). Zadanie publiczne pn. „Wydanie publikacji zawierającej treść wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej wraz z promocją publikacji” sfinansowano ze środków pozyskanych przez ŚZŻAK O/Z od Fundacji ORLEN. Ww. publikacja uzyskała także wsparcie Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Monografia składa się z czterech rozdziałów:
– Patriotyzm i jego filozoficzno-pedagogiczne podstawy;
– Patriotyzm oparty na kategoriach chrześcijańskich narodu i ojczyzny a współczesne wyzwania globalnej rewolucji kulturowej;
– Patriotyzm i aspekty prawno-ekonomiczno-ekologiczne;
– Patriotyzm in concreto – wkład wybranych przedstawicieli Lubelszczyzny do kultury miłości narodu, ojczyzny oraz Rzeczpospolitej Polskiej.

Publikacja podobnie jak inne, wcześniej wydane przez ŚZŻAK O/Z będzie bezpłatnie przekazywana (do wyczerpania nakładu) po uprzednim zgłoszeniu chęci jej otrzymania drogą mailową na adres ŚZŻAK: akzam@tlen.pl lub telefonicznie 507 159 010 (Biuro Poselskie Posła S. Zawiślaka jednocześnie Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość).

Wydawnictwo jest dodatkowo promowane poprzez umieszczenie jego elektronicznej wersji na stronie internetowej Związku: https://akzamosc.pl/nasze-publikacje/

W konferencji, zorganizowanej w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu udział wzięli Poseł Sławomir Zawiślak, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, autorzy tekstów – ks. prof. dr  hab. Tadeusz Guz, dr hab. Mieczysław Ryba – prof. KUL, dr Jacek Feduszka, dr Łukasz Kot, mgr Piotr Sobiło oraz przedstawiciele mediów i mieszkańców regionu.

Na wstępie konferencji przybyłych gości i uczestników, w tym obecnych ww. autorów tekstów, członków i sympatyków ŚZŻAK Okręg Zamość i Stowarzyszenia Rozwoju Lojalnego Zamojszczyzna, powitał jej organizator Poseł Sławomir Zawiślak, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość. Po powitaniu i przedstawieniu celu zwołanego spotkania Prezes Zarządu zwrócił się do ww. autorów dziękując za włożoną ogromną i wspaniałą pracę na rzecz powstania tej ważnej publikacji.

Następnie głos zabrał każdy z autorów, przedstawiając swoje refleksje dotyczące  współpracy przy wydaniu publikacji, jednocześnie odnosząc się do zamieszczonego w niej własnego tekstu.

Prezentowana pozycja monograficzna poświęcona patriotyzmowi  w  różnych  jego  aspektach  powstała na podstawie wykładów wygłoszonych w ramach zrealizowanego  przez  Światowy  Związek  Żołnierzy  Armii  Krajowej  Okręg  Zamość  grantu                  pn.  „Uniwersytet  Powszechny  w  Bondyrzu.  Wartości  ponadczasowe  –  cykl  wykładów  prezentujących  dorobek  polskiej  myśli  narodowej,  katolicko-społecznej                              i konserwatywnej”,  współfinansowanego  przez  Instytut  Dziedzictwa  Myśli  Narodowej  im.  Romana  Dmowskiego  i  Ignacego  Jana  Paderewskiego  w  ramach  programu  Fundusz  Patriotyczny  –  Edycja  2021  „Wolność  po  polsku”– Priorytet I.

Więcej o ww. projekcie tutaj:https://akzamosc.pl/2021/12/11/relacja-z-realizacji-projektu-pn-uniwersytet-powszechny-w-bondyrzu-wartosci-ponadczasowe-cykl-wykladow-prezentujacych-dorobek-polskiej-mysli-narodowej-katolicko-spolecznej-i-kons/

Przypomnijmy, od 2018 r. ŚZŻAK O/Z prowadzi działalność Uniwersytetu Powszechnego funkcjonującego przy Muzeum w Bondyrzu jako nieformalnej, społecznej instytucji szerzenia oświaty, dostępnej dla wszystkich bez względu na wiek i wykształcenie. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy, rozwijanie aktywności obywatelskiej. Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu od początku swojej działalności szczególny nacisk kładzie na budowanie tożsamości narodowej. Prowadzone wykłady, zajęcia służyły kształtowaniu w słuchaczach postaw patriotycznych, rozwijaniu świadomości obywatelskiej  i poczucia dumy z historii naszej Ojczyzny.

Po prezentacji nowo wydanej publikacji Poseł Sławomir Zawiślak, Prezes ŚZŻAK O/Z jeszcze raz podziękował autorom książki, Fundacji ORLEN, Wydawnictwu KUL, SRL Zamojszczyzna. Następnie zaprosił autorów książki i obecnych członków władz Związku do wspólnego zdjęcia oraz do udziału w kolejnych punktach programu.

Po konferencji odbyły się otwarte wykłady: dra hab. Mieczysława Ryby, prof. KUL pt. „Rola chrześcijańskiej Polski w laickiej Europie” oraz ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza pt.  „O doniosłości patriotyzmu w kontekście promocji książki pt. Geniusz patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”.

Wykład ks. prof. T. Guza można wysłuchać tutaj :

https://www.facebook.com/serwiszyciezamoscia/videos/690800332581303/

Spotkanie zakończyła dyskusja oraz poczęstunek dla uczestników wydarzenia.

Zarząd i członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość
dziękują Dyrekcji i Pracownikom Wydawnictwa KUL za rzetelną i sprawną współpracę przy powstaniu tej monografii.

Na ręce autorów tekstów  ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza, ks. dra Jerzego Króla, dra hab. Mieczysława Ryby – prof. KUL, dr Jacka Feduszki, dra Łukasza Kota, mgr. Piotra Sobiło składamy szczególne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie realizacji ww. projektu, którego owocem jest niniejsza publikacja.

Szczególnie serdeczne  podziękowanie  i  wdzięczność  kierujemy  do  Fundacji  ORLEN  za  udzielone  wsparcie  finansowe  umożliwiające  wydanie  publikacji.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *