REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR-WIGOR w ZAMOŚCIU

Senior-Wigor Zamość

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w Programie Dziennego Domu Senior-WIGOR.
Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Zamość nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ i ich aktywizacjia społeczna jak i profilaktyka zdrowotna.
Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie.
Dzienny Dom Senior-WIGOR obejmie wsparciem 20 seniorów. Planowany termin rozpoczęcia zajęć programowych – grudzień 2015 (o konkretnym terminie informować będziemy na bieżąco zakwalifikowanych uczestników).

Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-WIGOR dofinansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015-2020.

Pełny zakres świadczeń Dziennego Domu Senior-WIGOR obejmuje:
8 godzinny pobyt,
jeden ciepły posiłek,
pomoc wykwalifikowanych pracowników,
terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych i pamięci,
szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą,
realizacje potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim (m.in. pikniki, wycieczki, imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe, zajęcia biblioteczne, spotkania z kulturą, wyjścia do kina, muzeum),
możliwośc korzystania z komputera i internetu,
pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Senior – WIGOR jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XII/131/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” prowadzonym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych od chętnych uczestników potrwa od 9 listopada (poniedziałek) do dnia 20 listopada (piątek) 2015r.

Regulamin rekrutacji i udziału w Dziennym Domu Senior-WIGOR, wymagane dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.osir.zamosc.pl.
Wydrukowany kwestionariusz zgłoszeniowy i wniosek mogą również Państwo pobrać osobiście w siedzibie OSiR w Zamościu, ul. Królowej Jawigi 8, pok. nr. 14 w godz. 07:30 – 15:30.

Szczegółowe informacje:
Dział Sportu i Organizacji Imprez
OSiR Zamość
www.osir.zamosc.pl
tel. 84 677 54 62

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *