Stan powietrza w Zamościu

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current można na bieżąco śledzić aktualne wyniki pomiarów jakości powietrza. Wartości 1-godzinnych pyłu PM10, nie należy jednak bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego, a nie 1- godzinnego.
W dniach 6-8 stycznia, gdy w wielu miastach Polski ogłoszono alarm smogowy, w Zamościu nie stwierdzono przekroczeń wartości dobowych stężenia pyłów, co oznacza stosunkowo dobre wyniki w porównaniu do innych regionów.
Znaczne przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia 24-h pyłu PM10 wystąpiły jednak 16 stycznia 2017r. Zanieczyszczenia powietrza pyłem odnotowano wówczas na poziomie 118 µ/m³ (dopuszczalny wynosi 50 µ/m³). Tego dnia niskiej emisji sprzyjały warunki atmosferyczne, takie jak mróz, gęsta mgła, braku wiatru i opadów. Przekroczenia dobowe stwierdzono również w miesiącu listopadzie i grudniu ub.r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *