Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób z terenu województwa lubelskiego poprzez samozatrudnienie. Projekt ułatwi osobom fizycznym założenie działalności gospodarczej, która będzie dla nich miejscem pracy i możliwością wykorzystania własnego potencjału i umiejętności. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pożyczkę w ramach projektu „Pożyczka na start” nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

W ramach projektu preferencyjne pożyczki szybkie z oprocentowaniem 2,5% w skali roku, udzielane są
w kwocie od 5 000 zł do 50 000 zł, na okres do 60 miesięcy, w tym dopuszczalna jest karencja w spłacie kapitału pożyczki w okresie do 6 miesięcy. Nie jest wymagany wkład własny a także nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty zawiązane z przyznaniem pożyczki.

Pożyczka może zostać udzielona na cele: obrotowe, obrotowo – inwestycyjne albo inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej w szczególności na:

 1. a)   nabycie środków trwałych,
  b)   budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
  c)   zakup wyposażenia,
  d)   zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia,
  e)   zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  f)    pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem sprzętu,
  g)   na tworzenie nowych miejsc pracy.

Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

Pełna dokumentacja dostępna na stronie: http://pozyczka.oic.lublin.pl/

Zapraszamy do kontaktu:
Sylwia Grzelak- Tel. 081 710 46 41, sylwia.grzelak@oic.lublin.pl
Monika Jung  Tel. 081 710 46 41, monika.jung@oic.lublin.pl

(info.gospodarka.zamosc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *