Dostaniemy dofinansowanie z Unii Europejskiej!

Jak podał na swoim profilu Prezydent Andrzej Wnuk. Dostaniemy dofinansowanie z Unii Europejskiej!

http://poiis.mkidn.gov.pl/wiadomosci/wyniki-oceny-merytorycznej-i-stopnia-projektow-zlozonych-w-ramach-ii-naboru-wnioskow-dla-viii-osi-priorytetowej-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-rozwoj-zasobow-kultury-poiis-2014-2020-nr-naboru-pois080100-ip0500-00216

23 stycznia 2017 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków złożonych  w ramach II naboru dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W wyniku oceny do dalszego etapu konkursu rekomendowano 43 projekty, z czego 23 dotyczące wsparcia obiektów zabytkowych, 10 – infrastruktury niezabytkowej i 10 – sprzętu i wyposażenia.

Miasto Zamość – (Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu) – 23 925 305,26 zł

Parafia pw. Zwiastowania NMP pod opieką OO. Franciszkanów ( Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszków w Polsce – Zamość) 20 226 141,06 zł.

a Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu ( “Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu )  11 417 208,88 zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.