Turystyka z Pasją – Podsumowanie działalności

W niedzielę (11 października) o godzinie 14-ej w kazamacie wschodniej Bastionu II w Zamościu odbyło się podsumowanie po roku działalności  Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
Była prezentacja multimedialna podsumowująca rok pracy, podziękowania, kwiaty i miłe słowa. Odbył się wykład Pana dra Jacka Feduszka o Bastionie II.

Goście specjalni podsumowania ; z-ca Prezydenta Miasta Zamość Andrzej ZastąpiłoDamian Miechowicz – dyr. wydziału Turystyki i promocji.

13 października 2014 roku w Zamościu członkowie założyciele przyjęli uchwałę o powstaniu stowarzyszenia i powołali Zarząd Stowarzyszenia Turystyka z Pasją w składzie:Dominika Lipska – Prezes, Tomasz Banach – Wiceprezes, Sylwia Jagoda – Wiceprezes – Skarbnik

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) promocję turystyki w formie przewodnictwa i wydawnictw,
b) udział w targach i imprezach turystycznych,
c) organizację warsztatów, wykładów, szkoleń oraz tożsamych inicjatyw,
d) współpracę z organizacjami promującymi turystykę na poziomie lokalnym i krajowym,
e) promocję istniejących i tworzenie nowych szlaków turystycznych,
f) współpracę z samorządami lokalnymi, muzeami, stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i oświatowymi itp.,
g) promocję kultury, folkloru, tradycji regionalnych i historii,
h) organizację imprez turystycznych, integracyjnych, wyjazdów szkoleniowo-promocyjnych,
i) tworzenie stron internetowych i map interaktywnych,
j) ochronę i promocję zabytków,
k) popularyzację rozwoju edukacji związanej z dziedzictwem kulturowym,
l) ekoturystykę i turystykę kwalifikowaną.

Fotorelacja Mirosław Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.