„Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie wraz ze stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu realizuje od 01.09.2017 do 31.06.2020r. projekt pod tytułem „Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia”.

Projekt jest skierowany do 60 mieszkańców Zamościa w wieku aktywności zawodowej, biernych zawodowo lub bezrobotnych (III profil pomocy w PUP).

Osoby, które zgłoszą się do programu będą mogły uczestniczyć w wymienionych poniżej formach wsparcia i aktywizacji:
– Doradztwo psychologiczne (20 osób)
– Indywidualny Plan Działania (60 osób)
– Praca socjalna (60 osób)
– Prace Społecznie Użyteczne (40 osób)
– Reintegracja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej (40 osób)
– Staże zawodowe ze stypendium (30 osób)
– Szkolenia zawodowe ze stypendium (20 osób)
– Szkolenie komputerowe ECDL (16 osób)

We wrześniu w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu prowadzona jest Rekrutacja uczestników do I Edycji projektu (16 + 2 osoby).

Tych zainteresowanych którzy spełniają warunki udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu ze swoim pracownikiem socjalnym.

Najaktywniejsi uczestnicy mają szansę uzyskać zatrudnienie!

Całkowita wartość projektu: 982 090,00 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w kwocie 834 776,50 zł.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *