Niszczejąca figura św. Michała Archanioła będzie rewitalizowana

Na przełomie XVIII i XIX wieku zdobiła okolice Bramy Szczebrzeskiej jednak w latach 20. XIX wieku podczas przebudowy Twierdzy Zamość zdemontowano ją i przeniesiono na prywatną posesję przy ul. Ogrodowej 37.

Tam przez prawie dwa wieki niszczała pod wpływem głównie warunków atmosferycznych. Miasto Zamość podjęło działania aby ją uratować – toteż uzyskało zgodę właścicieli posesji, a także ich spadkobierców, na zabranie figury z posesji. To rokokowa, około 2 metrowa rzeźba, stworzona ok. 1770 r. przez Jana i Jakuba Mauchera wykonana z piaskowca. Od rodzaju szat, w które odziany jest Archanioł, pochodziła prawdopodobnie poprzednia nazwa ulicy Ogrodowej czyli Rzymska.

Rzeźbą  zajmie się teraz zespół złożony m.in. z konserwatorów zabytków, konserwatorów dzieł sztuki, którzy określą zakres zadań przy konserwacji rzeźby, a także sposoby przeprowadzenia niezbędnych prac.

Dodajmy, że o ratunek dla rzeźby jeszcze w 2011 roku apelowała na jednej z sesji Rady Miasta Zamość, radna Joanna Budzyńska.

 ( zdjęcie ilustracyjne: fragm. fotografii W. Smyka z Fotopolska.eu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.